The Butterfly Watching Festival at Pang Sida National Park in May has started เทศกาลดูผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเดือนพฤษภาคมเริ่มแล้ว ผีเสื้อเยอะจริงๆ

bf1-450.jpgbf2-450.jpgbf0-450.jpg
bf1-900.jpgbf2-900.jpgbf3.jpgbf4.jpgbf5.jpgbf6.jpgbf7.jpgbf8.jpgbf9.jpgbf10.jpgbf11.jpgbf12.jpg
      Pang Sida National Park is situated in Sra Kaew (300 km from Bangkok), the East of Thailand bordering of Cambodia. Some butterflies distributed in this national park are locally common and differ from Khao Soi Dao National Park in Chanthaburi (about 120 km away) and Khao Yai/Tablarn National Park in Nakhon Ratchasima (about 200 km away). This was my first time to visit in early May before the festival started. It is interesting to see the sphinx green jay or the spotted jay, Graphium arycles sphinx (ผีเสื้อหนอนจำปีสฟิงค์ หรือผีเสื้อหนอนจำปีจุดแดงต่อ) and Pathysa aristeus (ผีเสื้อหางดาบลายขีด) which the former is uncommon and the latter is locally common there. They are hardly to be seen in Khao Soi Dao, Kaho Yai, Tab Larn or Sam Lan National Parks although they are nearby. The former species and subspecies differs from the other subspecies from Ranong in more blue bluish than greenish and its relative size is larger than that from Ranong. Papilio nahadeva mahaveda is another interesting species. I had pictures of them from Khao Yai, it is a tailess butterfly which worth to compare to the tailed, common mormon, Papilio polytes (ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา).
      The common yeoman (ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา), Cirrochroa tyche, although it is very common and gathering in a large number at the moment, but it will be less in number when there are more rains. I have observed this butterfly in the past few years and saw them in Sam Larn National Park, Khao Yai Natioanl Park, Sa-kae-rat, Pang Sida and Khao Soi Dao too. We should not miss to see them gathering in a big swarming now. More information on butterfly watching can see from this link (sorry the ad is in Thai). The real festival days with artificial butterfly contest will be on 15th of May, I think the week-end 16-17 those butterflies are still there for show as well. http://www.rakpangsida.net/

         เทศกาลดูผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาประจำปี เริ่มแล้วในกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีผีเสื้อปรากฏตัวมากที่สุด ภาพที่ปรากฏนี้ข้างต้นนี้ผมได้ไปเห็นมากับตาแล้ว แม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปมาก่อนงานจะเริ่มเป็นทางการกลางเดือน ผีเสื้อจำนวนมากๆ อาจจะพบตั้งแต่บริเวณด่านเก็บเงินเข้าไป เห็นแล้วหายเหนื่อยเลย เนื่องจากหาดูผีเสื้อจำนวนมากๆ ให้ถ่ายรูปอย่างจุใจเช่นนี้ได้ไม่ง่ายในปัจจุบัน ยืนยันได้ว่าผีเสื้อเขาเยอะจริงๆ ปางสีดามีเขตติดต่อกับจันทบุรี (เขาสอยดาว) ปราจีนบุรีและนครราชสีมา (เขาใหญ่ ทับลาน) แม้ผีเสื้อที่พบในเขตใกล้เคียงจะคล้ายกัน แต่ก็มีผีเสื้อบางชนิดที่น่าสนใจและพบมากเฉพาะที่ปางสีดา เช่นผีเสื้อหนอนจำปีสฟิงค์ หรือผีเสื้อจุดแดงต่อ ถ้าใครไม่เคยสังเกตความแตกต่างจากผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก (Graphium doson) เป็นโอกาสดีที่จะได้เปรียบเทียบผีเสื้อทั้งสองชนิดนี้เมื่อลงเกาะเบียดเสียดกันดูกินน้ำและเกลือแร่ตามพื้นดินเป็นฝูงๆ ผีเสื้อหางดาบลายขีดจัดว่ามีขนาดเล็กกว่าผีเสื้อหางดาบลายจุดและหายากกว่า ที่ปางสีดากลับมีมากในช่วงนี้ แม้น้ำตกในช่วงปลายฤดูร้อนจะมีน้ำน้อยมาก ไม่น่าอาบก็ตามแต่ก็น่าไปเที่ยวชมมาก อุทยานแห่งชาติปางสีดาอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ ประมาณ 300 กิโลเมตร ถ้าขับรถไปก็ควรออกแต่เช้าตรู่ เพราะต้องเดินทางประมาณ 3.5-4 ชั่วโมงเพื่อไปชมผีเสื้อซึ่งจะดีมากในช่วงสายถึงบ่ายต้นๆ  เพราะบ่ายฝูงผีเสื้อจะเล็กลง และบินบ้างเกาะบ้างกระจายไปทั่ว รายละเอียดเรื่องงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ดูได้จากลิงค์ที่ลงไว้ให้แล้วครับ รายละเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปางสีดาดูได้จากลิ้งค์นี้ครับ
http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=101&lg=1