เพลี้ยแป้งจุดดำ (Solenopsis mealybug) Phenacoccus solenopsis Tinsley

mealy-b-bkk450.jpgmealy-b-bkk.jpg
      ชื่อเพลี้ยแป้งจุดดำ
(Solenopsis mealybug) Phenacoccus solenopsis Tinsley ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือโรคและแมลงของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยาศาสตร์ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลี้ยแป้งของโลกได้แจ้งให้ผู้เขียนทราบว่า เพลี้ยแป้งจุดดำที่พบในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเก็บตัวอย่างทำเป็นสไลด์และส่องดูใต้กล้อง พบว่ามีลักษณะบางอย่างซึ่งเหมือนกับเพลี้ยแป้งที่พบในประเทศปากีสถานและอินเดียมากกว่าที่จะเป็นชนิด P. solenopsis อย่างไรก็ตามยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นทางการที่ใช้สำหรับเพลี้ยแป้งดังกล่าวนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งกำลังศึกษาตรวจสอบอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ในระหว่างนี้สมควรที่จะใช้เพียงชื่อสกุลคือ Phenacoccus sp. ชั่วคราวไปก่อน ผู้เขียนได้แนบภาพเพลี้ยแป้งจุดดำที่ถ่ายจากอินเดียเมื่อตุลาคม 2007 ที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบกับเพลี้ยแป้งจุดดำที่พบในประเทศไทย สรุปจากคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้นเพลี้ยแป้งว่าชนิดที่ปรากฏในรูปนี้คือชื่อที่ปรากฏข้างต้นนี้

phenacoccus-india1.jpgdragonfruit.jpgcitrus.jpg
         I would like to refer to the suggestions on a species of mealybug especially Phenacoccus sp. in Thailand made by Dr. Takumasa (Demian) Kondo, a scale insect taxonomist of University of California, Davis, Department of Entomology One Shields Avenue, Davis, California 95616, USA. He visited Thailand in June 2007 and bought one of my books back for his reference Diseases and insect pests of economic crops. Even it is a Thai text edition, but with English common names and scientific names. Then he wrote me an e-mail suggested on misidentified scale insects, which I will correct them in the next edition. Some of his helpful words and appreciation are always in my mind, hereafter a part of his comments:

Besides some misidentifications with the scale insects, I think your book is excellent, I love it and that is why I bought it in the first place. It has information of both insect pests and diseases and it is very useful. The problem with identifying scale insects is that it is essential to slide mount them in order to identify them correctly.
         He already pointed out the problem, which it is not so easy to identify like other insects. The knowledge of is group of insects in Thailand is rather weak. I have a few papers on them. Therefore I spent time searching and learning more from other experts through the internet. 
 
        I have listed Phenacoccus solenopsis Tinsley (Solenopsis mealybug เพลี้ยแป้งจุดดำ) in my book. Referring to Dr. T. Kondo although the external characters of the species in Thailand resemble to P. solenopsis, but when checked the mounted specimens on slide, they were close to that of species occurring in Pakistan and India. However, there is no specific name known so far for that species. Recently he informed me that some one has carried on the studies in U.K. So, the name Phenacoccus sp. should be temporary used for this mealybug. I have attached a photo of Phenacoccus sp. from W. India taken in October 2007 and some other photos of the same species from some crops in Thailand for the comparing. Fianlly the above mentioned name, Phenacoccus solenopsis, seem to be valid for the species occurs in Thailand as shown in the photos.