The final butterfly species and subspecies from Thailand for the revised, 2nd edition (available by October 25, 2012 onwards) ชนิดและชนิดย่อยของผีเสื้อกลางวันทั้งหมดที่พบและจำแนกชนิดแล้วจากประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อมูลจากหนังสือผีเสื้อในประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 2

bf-no-final.jpg
(updated 27.03.12)
Order Lepidoptera 
All Thai butterflies have been divided into 10 families in the previous classification system which I followed to. However, the currently known system has been divided them into 2 superfamilies and 5 families. This is more acceptable worldwide at present. Therefore in my revised and 2nd edition will follow the new system. The remarkable change of the family Nymphalidae which included 4 related downgraded families to subfamily taxa which are Libytheidae, Danaidae, Satyridae and Amathusiidae. While  Riodinidae was downgraded to a subfamily of Lycaenidae.
    Superfamily Hesperoidea
       Hesperiidae ผีเสื้อบินเร็ว (skippers) 
    Superfamily Papilionoidea
       Papilionidae ผีเสื้อหางติ่ง ผีเสื้อปีกนก (swallowtails and birdwings)
       Pieridae ผีเสื้อขาว ผีเสื้อเหลือง (whites and yellows)
       Lycaenidae (including *Riodinidae) ผีเสื้อมรกต และผีเสื้อปีกกึ่งหุบ
            (blues and judies)
       Nymphalidae (Argyreidae, including Heliconiidae, Itomiidae,
           *Libytheidae, Morphidae=*Amathusiidae, Brassolidae,
           *Danaidae and *Satyridae ผีเสื้อสี่ขา ผีเสื้อนิมฟาลิด (nymphalids)

The current number of species and subspecies of  butterflies of Thailand are listed below:
Papilionidae            70,   26 (sp. & ssp.)
Pieridae                 61,   24
1. Subfamily Pierinae             (44, 17)
2. Subfamily Coliadinae           (17, 7)
Nymphalidae
         401,  113
1. Subfamily Danainae*        (36, 8)
2. Subfamily Satyrinae*       (110, 24)
3. Subfamily Morphinae*      (34, 13)
4. Subfamily Charaxinae       (21, 7)
5. Subfamily Calinaginae      (1, 0)
6. Subfamily Heliconiinae      (26, 7)
7. Subfamily Limenitidinae    (110, 42)
8. Subfamily Cyrestinae        (12, 3)
          9. Subfamily Biblidinae          (6, 1)
        10. Subfamily Apaturinae        (17, 3)
11. Subfamily Nymphalinae     (24, 4)
12. Subfamily Libytheinae*     (4, 1)
Lycaenidae         447,   114
1. Subfamily Riodininae*     (25, 10)
          2. Subfamily Poritiinae           (19, 3)
3. Subfamily Miletinae  
            (33, 5)
          4. Subfamily Curetinae           (10, 2)
5. Subfamily Polyommatinae  (97, 23)
6. Subfamily Lycaeninae         (7,  0)
7. Subfamily Theclinae         (256, 71)
       
Hesperiidae         308,    40
1. Subfamily Coeliadinae        (32, 9)
2. Subfamily Pyrginae          (66, 17)
3. Subfamily Hesperiinae     (210, 14)
Total 1,287 species, 317 subspecies or 1,604 species & subspecies (excluding the proposed new species/record to

ThailandSuada albolineata)
*used to be known as families
Source: Butterflies of Thailand 2nd and revised edition by Pisuth EK-AMNUAY, 2012 
 

Welcome all visitors to SIZ (Siam Insect Zoo) on the re-opening after renovation January 2012 ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม (สวนสัตว์แมลงสยาม) หลังจากปรับปรุงเสร็จใหม่ๆ ต้นปี 2555

dsc_0481.jpgdsc_0575.jpgdsc_0570.jpgdsc_0559.jpgdsc_0549.jpgdsc_0547.jpgdsc_0540.jpgdsc_0529.jpgdsc_0524.jpgdsc_0519.jpg
         Welcome all visitors to Siam Insect Museum or Siam Insect Zoo while we have just finished the main parts after a big renovation at end of 2011. Surely we can say “Much better than the previous years”. We have displaying both the preserved specimens worldwide especially butterflies and also live insects and arachinds. Please see and prove by your own eyes and some can hold by your hands even the Thai Giant Scorpions under our controllers.
        
ยินดีต้อนรับผู้ที่มาเที่ยวชมแมลงและแมง บางคนมาเป็นครั้งที่สองสามโดยการพาเพื่อนฝูงและคนรู้จักมาด้วย เช่นกลุ่มครอบครัวที่มาจากกทม. และเชียงใหม่ 4 คันรถที่มีเด็กๆ มาหาความรู้และสนุกกับการจัดแสดงแมลงสะสมโดยเฉพาะผีเสื้อที่สวยงามมากจากทั่วโลก และแมลงที่มีชีวิตจำนวนมาก มีการเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสหนอนผีเสื้อ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนตำข้าว และแม้กระทั่งแมงป่องภายใต้คำแนะนำและการดูแลของผู้ควบคุม ทำให้บรรยายกาศคึกคักขึ้นมาก นักท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ ทุกระดับจากในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นตามลำดับ
        ปิดเทอมใหญ่นี้ถ้ามีโอกาสไปเชียงใหม่ อย่าลืมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม เราพร้อมและยินดีต้อนรับทุกคนทุกเพศทุกวัย

Giant Red Bug, Lohita grandis, a beautiful bug from Thailand มวนท้องยาว หรือมวนแดงยักษ์ มวนสีแดงสุดสวยจากประเทศไทย

lohita-450.jpglohita-m.jpglohita-fn.jpg
Lohita grandis
Gray, Syn. Macroceroea grandis Gray
(Family Largidae : Order Hemiptera)
Largidae is a closely related family to Pyrrhocoridae,
Largidae with pronotum rounded laterally while that of Pyrrhocoridae marginated. Note a similar name Lagriidae is a beetle family.
The Giant Red Bug
s are polyphagous insects which feed on seeds, decayed fruits, bark and leaves of plants preferably family Euphorbiaceae especially Trewia nudiflora (มะฝ่อ), Mallotus philippensis (กระทุ่ม) and Putranjiva roxburghii (ค้อ ประคำไก่). It feeds also banana leaves and some fruit trees including longan. The male has long extending abdomen about 70-80 mm body length while the female with shorter body.   
มวนท้องยาว หรือมวนแดงยักษ์ มีลักษณะคล้ายมวนแดงแต่เพศผู้มีท้องยื่นยาวจากปลายปีกมาก อาจจะยาวถึง 70-80 มิลลิเมตร มวนท้องยาวเป็นแมลงจำพวกปากดูด ดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะพืชในวงศ์ไม้พุ่มขนาดกลางที่มียาง มวนดูดกินได้ทั้งจากเมล็ด ผลที่สุกงอม เปลือกและใบ นอกจากนี้ยังพบดูดกินใบกล้วย และไม้ผล เช่นลำไยด้วย

#56. Oleander Hawk-moth or Gardinia Hawk-moth, Daphnis nerii, Moth photos for Mar. 2012 ผีเสื้อจรวดเขียวยี่โถ หรือผีเสื้อจรวดเขียวพุด ผีเสื้อกลางคืนของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

daphnis-neriia450jpg.jpgdaphnis-neriil450jpg.jpgsphing-pupa2-602.jpgdaphnis-nerii.jpg
Daphnis nerii
(Linnaeus, 1758)
Sphingidae : Lepidoptera
        The caterpillars feed mainly on leaves of Tabernaemontana divaricata (พุดจีบ), oleander Nerium oleander (ยี่โถ) and Cissus sicyoides (ม่านบาหลี). They also may feed on most plants of the Apocynaceae family, such as Adenium obesum (ชวนชม), Alstonia scholaris (พญาสัตบรรณ). The caterpillars are pale greenish-blue and color will change to be yellowish-brown before pupating.
ผีเสื้อจรวดเขียวยี่โถ หรือผีเสื้อจรวดเขียวพุด เป็นผีเสื้อจรวดขนาดกลางค่อนข้างใหญ่มีเขตแพร่กระจายในเอเชียและแอฟริกา ตัวหนอนกินใบพืชหลายชนิด ได้แก่พุด ยี่โถ ม่านบาหลี และอาจจะกินชวนชม พญาสัตบรรณด้วย ตัวหนอนมีสีเขียวอ่อนปนฟ้า และสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนเหลืองเมื่อใกล้เข้าดักแด้ ดักแด้ใช้เศษพืชคลุมตัวมักอยู่ตามพื้นดิน