Welcome to young students from Theerawat Bam Pen School, Mae Rim, Chiang Mai ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถม 1 จากโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ แม่ริม เชียงใหม่

dsc_0277-450.jpgdsc_0288-450.jpgdsc_0272-450.jpgdsc_0310.jpgdsc_0308.jpgdsc_0307.jpgdsc_0304.jpgdsc_0302.jpgdsc_0298.jpgdsc_0289.jpgdsc_0285.jpgdsc_0277.jpgdsc_0276.jpgdsc_0275.jpgdsc_0268.jpgdsc_0264.jpgdsc_0262.jpgdsc_0261.jpgdsc_0260.jpgdsc_0258.jpgdsc_0301-2.jpg
        We had an opportunity to welcome young students from Theerawat Bam Pen School, Mae Rim, Chiang Mai who spent half a day learning outclass on insects and arachnids at Siam Insect Museum (Siam Insect Zoo & Museum: SIZ) on 17 January 2012. They not only have learnt about insects and arachnids, drawing pictures of them, but also learning some simple wordings in English. It was a good start for them.
        
พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม หรือสวนสัตว์แมลงสยามมีโอกาสได้ต้อนรับเด็กนักเรียนชั้นประถม 1 โรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ แม่ริม เชียงใหม่ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนมาเรียนรู้เรื่องแมลงและแมงซึ่งใช้เวลาครึ่งวันเช้า เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเด็กๆ ที่จะได้สนใจและรักธรรมชาติ นอกจากเด็กๆ จะได้ดูได้รู้จักโลกของแมลงแล้ว เด็กยังได้ฝึกวาดภาพแมลงและเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแมลงง่ายๆ อีกด้วย

Red-bordered ground beetles and fiddle or violin beetles ด้วงดินขอบทองแดง และด้วงดินปีกแผ่น หรือด้วงไวโอลิน แมลงตดด้วงตัวห้ำกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

         แมลงที่ควรจะพิจารณาเป็นแมลงอนุรักษ์ ควรเป็นแมลงที่มีอยู่เฉพาะถิ่นที่ใดที่หนึ่งของประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีในประเทศเพื่อนบ้าน หรือที่อื่นใดในโลก ควรเป็นแมลงที่รู้จักและได้รับการศึกษาอย่างถ่องแท้ไม่มีข้อปัญหาการจำแนกชนิด มีข้อมูลทางชีววิทยา เช่นการดำรงชีวิต อุปนิสัย ถิ่นที่อยู่ และที่อาศัยที่ชัดเจน ที่สำคัญควรมองไกลๆ ว่าการประกาศแล้วจะมีผลใดๆ กับการศึกษาบ้าง จะช่วยกระตุ้นทางการศึกษาหรือไม่ การเพาะเลี้ยงทำได้ เช่นมีการผ่อนผันเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษา อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ แม้จะไม่ใช่การวิจัยที่เป็นการอนุมัติเป็นทางการจากทางราชการก็ตาม
 

mouhotia-batesi-450.jpg
mouhotia-batesitwocoloring.jpg
         There are more than one species of the genus Mouhotia occurring in Thailand. The species Mouhotia batesi has been listed by DOA as the only species occurring in the central, the west and the northeast of Thailand. 
Note: Mouhotia was listed by David M. Williams 2006
Mouhotia batesi (Thailand, Myranmar)
Mouhotia convexa (Laos,Thailand)
Mouhotia gloriosa gloriosa (Thailand)
Mouhotia gloriosa planipennis (Laos)
         
ขนาด 3.8-4.9 ซม. ไม่รวมเขี้ยว ลักษณะหัวแบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใต้เขี้ยวมีขนสีน้ำตาลหรือสีดำ อกพื้นสีดำมัน ขอบสีทองแดง-เขียว พื้นปีกเป็นร่องตื้นๆ เรียงเป็นแถวยาว นี่เป็นข้อมูลที่เรารับรู้
          ด้วงดินขอบทองแดงที่พบอย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยมีหลายชนิด ในประเทศไทยมีรายงานไว้เพียงชนิดเดียวดังปรากฏข้างต้น ข้อมูลที่ไม่ละเอียดพอสำหรับการศึกษาทางอนุกรมวิธาน การจำแนกชนิดที่ไม่กระจ่างเพราะไม่มีตัวอย่าง เป็นข้อบกพร่องที่สำคัญ แต่ก็มีการความพยายามผลักดันให้เป็นแมลงอนุรักษ์ที่มีปัญหาต่อการศึกษาในปัจจุบัน ปัญหาที่อาจจะตามมาเพราะความไม่รู้ของผู้ที่จะใช้กฎหมายกับประชาชน นักศึกษาที่กำลังเรียน หรือจะเรียนเรื่องแมลง หรือแม้แต่เด็กๆ คนทั่วไปที่ไม่รู้ข้อจำกัดซึ่งมีอีกมาก การที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะมีตัวอย่างเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์มีน้อยเกินไป (ควรจะเก็บตัวอย่างและศึกษาอย่างจริงจัง) ทำให้เป็นข้อจำกัดที่ปิดกั้นทางการศึกษาของไทยไม่มากก็น้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วด้วงกลุ่มนี้มีทั่วไปในธรรมชาติ ยังพบได้ทุกปี ชอบเดินอยู่ตามพื้นดินในป่ากินแมลงอื่นๆเป็นอาหารจากภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เพชรบูรณ์ ขอนแก่น เลย) ซึ่งเป็นคนละชนิดกัน มีฝรั่งในยุโรปนำไปเขียนไว้ว่าเป็นบทความการศึกษาชั่วคราวที่ยังไม่พิมพ์เผยแพร่ ผมได้สำเนาบทความนี้ แต่ก็ไม่สามารถนำมาเขียนต่อไปเพราะติดลิขสิทธิ์ (แม้จะยังไม่ตีพิมพ์เป็นทางการก็ตาม) อย่างน้อยด้วงดินขอบทองแดงที่พบในประเทศไทย พม่าและลาวมีมากกว่า 3 ชนิด  4 ชนิดย่อยนอกจากนี้ยังมีชนิดอื่นที่พบในอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน ริ้วรอย ความเรียบ ความมันของผิวตัว ปีก แตกต่างกัน
          ข้อเสนอแนะ ทางออก ควรกระตุ้นในคนสนใจศึกษาแมลงมากขึ้น น่าจะยกเลิกการประกาศให้เป็นแมลงอนุรักษ์ฯ (ที่ระบุไว้ว่าห้ามจับ ห้ามมีในครอบครอง ซึ่งกฎหมาอนุรักษ์นี้น่าจะใช้ได้กับสัตว์ป่า สัตว์ใหญ่ที่ไม่ใช่แมลง เพราะแมลงมีอายุสั้น บางชนิดยังมีข้อมูลทางการศึกษาน้อยเกินไปดังเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การเก็บรักษายาก มีคนสนใจน้อยอยู่ในวงจำกัดเท่านั้น กฎหมายอนุรักษ์ฯ เกี่ยวกับแมลงอาจใช้เป็นช่องทางกลั่นแกล้งและแจ้งข้อหาที่ไม่เป็นธรรมได้) การไม่อยู่ในบัญชีแมลงอนุรักษ์แต่ยังคงไว้ในบัญชี CITES ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์สากลที่ทั่วโลกยอมรับ ที่ห้ามการซื้อขายทางการค้าระหว่างประเทศสำหรับแมลงที่มีน้อยซึ่งกำลังถูกคุกคามทางการค้าฯ น่าจะเพียงพอ และมีส่วนช่วยกระตุ้นทางการศึกษาโดยเฉพาะทางกีฏวิทยาให้ดีขึ้นด้วย

           
                   
mormolyce-phyllodes1.jpgmormolyce-phyllodes2.jpg
Mormolyce phyllodes
Hagenbach, 1825 
ด้วงดินปีกแผ่นใหญ่ ด้วงไวโอลิน (fiddle or violin beetles)
       This is a large species (60-100 mm), differs from
M. castelnaudi of Sumatra and Malaysia in having less sharply frontal edges of pronotum, not so pointed and spines after the middle drawn backwards; antennae very long about 70 mm. Distribution: Indo-China, southern Thailand, Malaysia, Indonesia including Sumatra, Java and Kalimantan. It is commoner in Malaysia and Indonesia.
      
ด้วงดินปีกแผ่นมีสีน้ำตาลไหม้ ลำตัวค่อนข้างแบนเหมือนใบไม้แห้ง มีหนวดยาวมากประมาณ 70 มิลลิเมตร ด้านข้างของสันหลังอกส่วนหน้าค่อนข้างเรียบ หนามด้านข้างตั้งแต่ส่วนกลางลงมามักชี้ไปทางด้านหลัง พบตามไม้ล้มในป่าทางภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ด้วงไวโอลินกินแมลงเล็กๆ เป็นอาหาร สามารถฉีดน้ำพิษเพื่อสลบเหยื่อได้หากฉีดเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้

Mormolyce castelnaudi
  Deyrolle, 1862
ด้วงไวโอลินอกหนาม (small fiddle beetles, Malayan leaf-beetles)
Smaller species (50-80 mm), the pronotum with sharply edgaed at sides especially at front part, the spines behind the middle not pointed backward. Distribution in Sumatra and Malaysia. This probably occurs in peninsula Thailand as well.
        ด้วงไวโอลินอกหนาม มีขนาดเล็กกว่าด้วงดินปีกแผ่นใหญ่ ด้านข้างของสันหลังอกมีหนามโดยเฉพาะที่ส่วนหน้า หนามที่อยู่ถัดจากส่วนกลางลงมาไม่ชี้ไปทางด้านหลังเหมือนที่พบในด้วงก่อนหน้านี้ เขตแพร่กระจายพบในมาเลเซียและอินโดนีเซีย และน่าจะพบในภาคใต้ของไทยด้วย
       จากการคลุกคลีอยู่ในวงการแมลงมานานกว่า 30 ปี ผู้เขียนไม่เคยเจอะด้วงดินปีกแผ่นในธรรมชาติเลยแม้แต่ตัวเดียว ด้วงดินปีกแผ่นที่ใช้ถ่ายรูปและศึกษาได้มาจากการบริจาคของเพื่อนคนที่รักแมลงจากมาเลเซียและอินโดนีเซียทั้งสิ้น ส่วนหนึ่งได้บริจาคต่อให้กับทางราชการแล้วด้วย เช่นเดียวกัน ด้วงดินปีกแผ่นส่วนใหญ่มีอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประกาศเป็นแมลงอนุรักษ์จึงมีผลน้อยมากในการอนุรักษ์แมลงกลุ่มนี้ของไทย