Category Archives: Lepidoptera-Moths Lasiocampidae หนอนร่าน

#84. The Silver-lined Lappet Moth, Paralebeda crinoides uniformis, moth photos for July 2014 ผีเสื้อหนอนชักใยลายเงิน ผีเสื้อกลางคืนของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

 


Paralebeda crinoides uniformis
Holloway, 1976
Lasiocampidae : Lepidoptera
The Silver-lined Lappet Moth, a rare species in Thailand, is a robust species of Lasiocampidae with stout body, elongated wings with pointed apex. Wingspan in male 48-59 mm, female 83-97 mm. Females with a distinct light triangular field in the base of dark zone within their forewing loop. Similar to the common Paralebeda plagifera, but forewings with a clearer external line and brighter silver-blue apical dusting. Citrus maximus was reported as a larval foodplant. Distribution: Java, Bali, Sumatra, Borneo, Palawan, Malaysia, Myanmar, Vietnam and Thailand (Narathiwat, Trang and a female as illustrated from Mae Rim, Chiang Mai). Reference: Zolotuhin and Pinratana, 2005. Moths of Thailand Vol. Four, Lasiocampidae.

 

ผีเสื้อหนอนชักใยลายเงิน เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวเต็มวัยมีรูปร่างอ้วนป้อม­ ปีกเรียวยาวปลายแหลม เพศผู้มีปีกกว้าง 48-59 มิลลิเมตร เพศเมีย 83-97 มิลลิเมตร เพศเมียมีแถบสามเหลี่ยมสีจางที่ฐานปีกคู่หน้าขอบโค้ง คล้ายกับอีกชนิดซึ่งพบอย่างกว้างขวางคือ Paralebeda plagifera แต่แตกต่างที่ปีกคู้หน้ามีเส้นและจุดสีเงินอมฟ้าอ่อนที่ใกล้ปลายปีกเด่นชัดกว่า พืชอาหารที่มีรายงานไว้ชนิดหนึ่งคือใบส้มโอ เขตแพร่กระจาย พบในเกาะชวา บาหลี สุมาตรา บอร์เนียว ปาลาวัน มาเลเซีย เมียนม่า เวียดนาม และไทยซึ่งระบุว่าหายากพบจากนราธิวาส และตรัง ผู้เขียนพบเพศเมียดังแสดงในภาพที่สวนพฤกษศาสตร์ แม่ริม เชียงใหม่  

 

#76. Indian Lappet Moth, Lebeda trifascia, Moth Photos for November 2013 ผีเสื้อหนอนชักใยแถบโค้ง ภาพผีเสื้อกลางคืนของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

lebeda-trifascia-3-450.jpglebeda-trifascia-450-1.jpg
lebeda-trifascia-2.jpglebeda-trifascia-4.jpglebeda-trifascia-450.jpg
Lebeda trifascia
(Walker, 1855)
(Lasiocampidae: Lepidoptera)
Wingspan: Male 68-78 mm, Female 87-104 mm. In both sexes FW yellowish-brown, with four concave, yellowish transversal lines and stepped reddish externa, outlined dorsally by greyish scales.   A male photos were taken from Botanical Garden, Mae Rim, Chiang Mai. They are polyphagous feed on wide variety of trees and shrubs including ferns, conifer, citrus and leaved bushes and trees. Reference: Zolotuhin, V. & A. Pinratana, 2005. Moths of Thailand, Vol. Four, Lasiocampidae.
        ผีเสื้อหนอนชักใยแถบโค้ง เป็นผีเสื้อขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำตัวค่อนข้างอ้วนเวลาเกาะคล้ายลูกหมู และมีขนปกคลุมหนาแน่น ปีกกว้าง ทั้งสองเพศมีสีคล้ายกัน พื้นสีเลืองอ่อนปนน้ำตาล มีแถบโค้งออกตามขวาง 4 แถบและมีแถบเป็นขั้นบันไดใกล้ขอบปีกเป็นสามระดับ ผีเสื้อเพศผู้ตัวที่เห็นในภาพพบจากสวนพฤกษศาสตร์ แม่ริม เชียงใหม่ หนอนกินพืชอาหารได้หลายชนิดรวมทั้งเฟิร์น สน ส้ม ไม้ป่าหลายชนิด ภาพเพศผู้และเพศเมียถ่ายใน lab จาก Zolotuhin & Piratana (2005)  

#75. Greenish Elisabitha Moth, Radhica elisabithae, Moth Photos for October 2013 ผีเสื้ออลิซาเบธเขียวมะกอก ภาพผีเสื้อกลางคืนของเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

dsc_0536-450.jpgdsc_0594-450.jpg
dsc_0596.jpgdsc_0601.jpgdsc_0602.jpg
Radhica elisabithae
de Lajonquiѐre, 1977
Greenish Elisabitha Moth is a medium moth belongs to the Family Lasiocampidae, wingspan in male  46-52 mm. Forewings greenish-yellow to olive green with two brown medial lines, dark grey. Hindwings with the same ground color, costal margin with a prominent black stroke. The bology of young stages and host-plants are unknown. Distribution range from India to south China, the south to Sumatra, Borneo and Palawan. Distribution in Thailand; Chiang Mai, Nan, Mae Hongson, Nakhon Ratchasina and Kanchanaburi. Reference : Zolotuhin and Pinratana, 2005. Moths of Thailand. Vol. Four, Lasiocampidae

ผีเสื้ออลิซาเบธเขียวมะกอก เป็นผีเสื้อกลางคืนกลุ่มผีเสื้อหนอนบุ้ง ตัวเต็มวัยเพศผู้ปีกกว้าง 46-52 มิลลิเมตร ปีกมีสีเขียวอ่อนปนเหลืองถึงเขียวมะกอก ปีกคู่หน้ามีแถบสีน้ำตาลตามขวาง 2 แถบ ปีกคู่หลังมีแถบสีน้ำตาลเข้มถึงดำกว้างที่ขอบปีกด้านหน้าค่อนข้างเด่น เวลาเกาะมักพับซ้อนปีกกันเป็นรูปห้าเหลี่ยมส่วนหัวยื่นเป็นพู่สีน้ำตาลเข้มสองแฉก ตัวอ่อนยังไม่เป็นที่รู้จัก ผีเสื้อชนิดนี้มีเขตแพร่กระจายในอินเดียถึงจีน ทางใต้ลงไปถึงเกาะสุมาตรา บอร์เนียว และปาลาวัน ในประเทศไทยพบจากเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา และกาญจนบุรี ภาพจากสวนพฤกษศาสตร์แม่ริม

 

#39. Large contrasting-brown lappet moth, Paralebada plagifera, moth photos for October 2010 หนอนชักไยสีตาลตัดใหญ่ ภาพม้อธเด่นของเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

paralebada-plagiferanf3-450.jpgparalebada-plagiferanf4-450.jpgparalebada-plagiferanf1n.jpgparalebada-plagiferam1.jpgparalebada-plagiferaf1.jpg
Paralebada plagifera
(Walker, 1855)
(Lasiocampidae: Lepidoptera)
Wingspan: Male 47-65 mm, Female 88-98 mm. In FW the inner border of medial loop smooth, without projections or separated spots; tornal spot reduced or very small; coloration cotrasting, a bright silvery blue apical dusting is typical, ground color varies from sandy-brown to dark brownish-gray. A female photos were taken from Wiang Pa Pao on 2 September 2006. The larvae are hairy with cryptic pattern and bright colored thoracic bands. They are polyphagous feed on wide variety of trees and shrubs including citrus and cocao.
Reference: Zolotuhin, V. & A. Pinratana, 2005. Moths of Thailand, Vol. Four, Lasiocampidae.
หนอนชักไยสีตาลตัดใหญ่ เป็นผีเสื้อขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำตัวค่อนข้างอ้วน และมีขนปกคลุมหนาแน่น ปีกกว้าง ปลายปีกหน้าแหลม ขอบหน้าของปีกคู่หลัง มักพองยื่นไปข้างหน้า บริเวณนั้นมีเส้นปีกสั้นๆ พยุงอยู่หลายเส้น หนวดมีส่วนโคนเป็นแบบฟันหวี ปลายเรียวเล็ก ผีเสื้อในวงศ์นี้วางไข่เป็นกลุ่มติดอยู่ตามกิ่งไม้ หนอนมีขนปกคลุมหนาแน่น และสีสดสะดุดตา กินพืชอาหารได้หลายชนิดรวมทั้งส้มและโกโก้ ภาพตัวเต็มวัยได้จากเวียงป่าเป้า เชียงราย เมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2549 ส่วนภาพเพศผู้ และเพศเมียถ่ายในlab จาก Zolotuhin & Piratana (2005)  

#3. Moth photo for Oct. 07, Trabala pallida (Walker, 1855), ผีเสื้อหนอนบุ้งชมพู่เล็ก (Small-tent caterpillar)

trabala-pallida-f10071.jpgtrabala-pallida-m10071.jpg
Family Lasiocampidae: Order Lepidoptera

Wingspan: male 31-45 mm, female 55-74 mm.
All stages of this moth are considered poisonous to human because of poisonous hairs. Range: India, Myanmar, S. China, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Sumatra, Java, Bali and Kalimantan.
trabala-pallida-eggs.jpgtrabala-pallida-lar.jpgtrabala-pallida-pupa.jpg