The Hercules beetle, Dynastes hercules hercules, the first largest pupa obtained from Breeding and rearing facilities in Thailand ด้วงเฮอร์คิวลิส ด้วงกว่างที่มีขนาดใหญ่ยาวที่สุดในโลก เลี้ยงได้แล้วที่สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม เชียงใหม่ ดักแด้ที่เพิ่งเข้าให้เป็นของขวัญปีใหม่ ตัวเต็มวัยเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ทันเวลาพอดี

February 15th, 2010

dhhemerged.jpgdhh2pupa1209.jpgdhhpupa1209-2.jpgdhhf.jpg
Dynastes hercules hercules
Linnaeus, 1753
The Hercules beetle is the most famous and largest of the rhinoceros beetles of the world. It is native to the rainforests of Central America and South America, being bred and reared successfully in many countries in the world. It is the largest of the 6 species in the genus  Dynastes. Male length 45-178, Female (without horn) 50-80mm. We have a newly pupated pupa probably the first largest pupa obtained in Thailand after a long patient care for the larva for 16 months. It is more or less +130 mm in length. We are glad to use our own developed wood flake with other materials as food for the caterpillar without any problem. This formulation can adapt for other horned beetle as well. The breeding technique mentioning in our earlier books for horned beetle breeding “in Thai” is not far from the natural habit and habitat. A perfect adult already emerged on 11 February 2010 showing that we can breed and rear by our own adpated techniques in Thailand.  
ด้วงเฮอร์คิวลิส เป็นด้วงกว่าง หรือด้วงที่มีเขาที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลก ปกติด้วงในสกุลนี้มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โดยมีการอนุญาตให้นำไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ในหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากหนอนกินไม้ผุที่ไม่เข้าข่ายแมลงศัตรูพืชที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ด้วงในสกุลนี้มีอยู่ 6 ชนิดชนิดย่อยที่นำมาเลี้ยงศึกษานี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเพศผู้มีขนาดยาว 45-178 มิลลิเมตร เพศเมียไม่มีเขายาว 50-80 มิลลิเมตร สวนสัตว์แมลงสยามสามารถเลี้ยงหนอนอย่างอดทนยาวนานถึง 16 เดือนจนเข้าดักแด้เพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่นี้พอดี ซึ่งมีขนาดประมาณ +130 มิลลิเมตรและน่าจะเป็นดักแด้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวแรกที่เลี้ยงได้ในประเทศไทยด้วย เรามีความยินดีที่ได้พัฒนาสูตรอาหารของหนอนและปรับการเลี้ยงในห้องเลี้ยงหนอนได้สำเร็จ ซึ่งสามารถประยุกต์ไปเลี้ยงหนอนด้วงได้อีกหลายร้อยชนิด ในที่สุดด้วงตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์ก็ได้ถือกำเนิดมาแล้วเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเพาะเลี้ยงมากขึ้นว่าเทคนิคต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้และปฎิบัติประสบความสำเร็จ การเลี้ยงด้วงยักษ์ เพื่อเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นไปอีกน่าจะเป็นไปได้ถ้าเราเอาใจใส่ดูแลและให้อาหารที่สมบูรณ์ 
แม้ว่าธุรกิจสวนสัตว์แมลงสยามจะยังเป็นแบบลุ่มๆ ดอนๆ และเอาตัวรอดไปวันๆ เนื่องจากยังมีคนรู้จักกันน้อยมากและขาดการประชาสัมพันธ์เพราะไม่ได้เป็นงานของทางราชการ มีทุนจำกัด แต่เราก็ภูมิใจที่เป็นตัวแทนคนไทย เผยแพร่ผลงานด้านแมลงไปทั่วโลก ให้เยาวชนคนไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาได้เรียนรู้โลกของแมลงมากขึ้นต่อไป  

The fighting beetle, Xylotrupes gideon, a day festival in Chiang Rai on 4 October 2009 เทศกาลงานรวมพลคนรักษ์กว่าง ประจำปีที่เชียงรายเมื่อ 4 ตุลาคม 2552

October 7th, 2009

k-fest0.jpgk-fest1.jpgk-fest2.jpgk-fest3.jpg
untitled00.jpguntitled10.jpguntitled41.jpguntitled40.jpguntitled381.jpguntitled39.jpguntitled22.jpguntitled15.jpguntitled16.jpguntitled44.jpguntitled43.jpguntitled18.jpguntitled34.jpguntitled19.jpguntitled30.jpguntitled42.jpguntitled28.jpguntitled37.jpguntitled36.jpguntitled29.jpguntitled33.jpguntitled22.jpguntitled21.jpguntitled23.jpguntitled24.jpguntitled27.jpguntitled32.jpguntitled35.jpguntitled25.jpguntitled31.jpg
      Thank you for the recently posted on our malaenmg.com/webboard by Khun Pao on the topic “The gathering festival for the horned beetled lovers on the 4th of October 2009 in Chiang Rai”. This was one of the amazing beetle even which can be seen once a year in some provinces in the Northern Thailand. The activities included beetle picture painting, model making and other beetle comparison in size both the largest and the smallest, peculiar horn-shaped and the hi-light was the figting contest in many states. Although I was not there, but the clear photos seen from the link were historical even which will never be forgotten. 
       ต้องขอขอบคุณสมาชิกของกระดานสนทนา malaeng.com คุณเปา ที่ส่งภาพบรรยากาศงานรวมพลคนรักษ์กว่างประจำปี ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมานี้มาให้ดู สุดยอดจริงๆ แม้ไม่ได้ไปดูด้วยตนเองแต่ก็เห็นภาพพจน์ที่ดี งานนี้มีรางวัลเพียบเพราะมีการประกวดหลายอย่าง เช่นการวาดภาพกว่าง การปั้นหุ่นกว่าง การประกวดกว่างสวยงาม การประกวดขนาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุด และที่ขาดไม่ได้คือการประลองกำลังในการชนกว่างที่เลื่องชื่อของไทย การเลี้ยงหนอนกว่างเริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในประเทศไม่เพียงแต่กว่างชนเท่านั้น แต่กับด้วงกว่างและด้วงคีมแทบทุกชนิด เพราะนอกจากสามารถเลี้ยงให้ครบวงจรชีวิตแล้ว ยังสามารถเลี้ยงกว่างเพื่อพัฒนาให้ได้กว่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้เนื่องจากอาหารที่ดีและการดูแลจัดการที่ดี ถ้าได้เห็นภาพที่ลิงค์ด้านล่างนี้แล้วจะรู้ได้เลยว่าด้วงกว่างน่าสนใจและมีความหมายเพียงใด ภาพงานประเพณีในชนบทแบบนี้หาดูยากในเมืองใหญ่ จะยังมีให้เห็นทุกปีและตลอดไป  
Moore information and Photos
http://www.malaeng.com/webboard/index.php?topic=2996.0
back to checklist of Dynastinae

Stop eating the female of the yellow five-horned beetles, Eupatorus gracilicornis ! หยุดกินด้วงกว่างซางเหนือเถอะ เพราะหนอนมีอายุยาวนานกว่า ๑.๕ ปี

September 21st, 2009

e-gracilf.jpge-graci1.jpgcat-eup-gra.jpge-graci2.jpge-graci3.jpge-graci4.jpge-graci5.jpg
       The flying season of the yellow five-horned beetles is usually in September. Most of the males usually appear earlier than the females in early September of every year to wait for copulatiion. They will soon disappear quickly by the end of September or as long as early October with many reasons. The rich natural resources have been destroyed gradually and people hunting them. In the past most of collectors hunted only the large males because of the sake of their long and beautiful horns. Many small males and females are still left in the nature for copulating and egg laying that was a good sense for the conservation of the people. However, some local people eat the the adult females because of eggs content inside the bodies by cooking in different ways. This poor idea should be stopped by the awareness of the conservation in order not to be harmful too much to them. Not many people pay attention in this maybe because they don’t know that its life cycle lasts very long not only one year as many beetles do, but two years. It is a very long way for a caterpillar to live before it can pupate to reach the adult stage. The longest life of this beetle is at the larval stage knowing from our breeding fascility that it took at least one and half year before the pupating would take 
place. 
        Once, I observed this beetle being cooked for breakfast in the forest. I dared not to touch or tasted although I was insisted to do so. Some village people who stay in the high montanous areas with rich natural resources get used to cooking and eating beetles including this yellow five-horned. They know well the high protein source with excellent taste because of the eggs, but look at the steps to cook them and see if you still can eat them: Removing all the wings and legs when they are alive !, wash them in water, frying them, putting them on a plate and dressing them with salt. Should this diet food be a recommended menu by conservative entomologists ?     
         ช่วงเวลาของการบิน การผสมพันธุ์ของกว่างซางเหนือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนของทุกปี แต่เรามักพบกว่างซางเหนือในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นไม่ทันถึงเดือนก็เริ่มไม่เห็นกว่างซางเหนือตัวผู้แล้ว คงมีแต่แต่เมียที่ยังพบบินเข้าหาแสงไฟอย่างเดียวดาย เข้าใจว่าผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วและกำลังอยู่ในช่วงหาที่วางไข่  การหายตัวไปอย่างรวดเร็วของกว่างซางเหนือมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นการที่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ถูกทำลายไปตามกาลเวลา การจับด้วงเพื่อเก็บสะสมมักมุ่งจับแต่ตัวผู้ที่มีเขายาว  ส่วนตัวผู้ขนาดเล็กและตัวเมียมักถูกปล่อยทิ้งไว้ในธรรมชาติเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์เอาไว้ซึ่งเป็นความคิดที่ดี  อย่างไรก็ตามการที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งจับด้วงตัวเมียมากินเป็นอาหารนั้นควรหยุดได้แล้วเพราะเป็นการซ้ำเติมชีวิตของด้วง  หากเรามาเรียนรู้จักการดำรงชีวิตของด้วงมากขึ้นจะรู้ว่าด้วงกว่างซางเหนือแต่ละตัวกว่าจะออกมาเป็นตัวเต็มวัยได้ต้องใช้เวลายาวนานในการเจริญเติบโตโดยมีวงจรชีวิตนานถึง 2 ปี และช่วงที่ยาวนานที่สุดของชีวิตจะเป็นช่วงหนอนซึ่งนานกว่าหนึ่งปีครึ่ง ก่อนที่หนอนจะได้ลอกคราบครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นดักแด้ และรอเป็นตัวเต็มวัยต่อไป ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าสำรวจด้วงในป่าที่เวียงป่าเป้าเร็วๆ นี้ ได้ดูการประกอบอาหารโดยใช้กว่างซางเหนือตัวเมีย ซึ่งปกติชาวบ้านอาจจะทำเก็บไว้กินหลายมื้อครั้งละ 20-30 ตัว ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากกล่าวคือ จับกว่างมาเด็ดปีกและขาออกทั้งหมด เมื่อวางไว้ในจานมันยังดิ้นกระแด๋วๆ แบบช่วยตัวเองไม่ได้ เมื่อได้จำนวนมากพอแล้วก็นำไปล้างน้ำ สะเด็ดน้ำก่อนใส่กระทะที่มีน้ำมันร้อนๆ สิ้นสุดการทรมานมันเสียที เมื่อมันกรอบได้ที่ก็นำวางใส่จาน โรยด้วยเกลือ นี่ถ้าไม่รู้ไม่ได้เห็นตอนทำก็คงจะลองชิมไปแล้ว แต่เมื่อได้เห็นตอนมันยังไม่ตายแล้วกินไม่ลง แม้จะถูกคะยั้นคะยอให้ลองก็ตาม เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วการวิจัยเรื่องแมลงกินได้ที่มีคุณค่าทางอาหารมากมาย ซึ่งเหมือนจะแนะนำให้ชาวบ้านกินแมลงกันนั้น ควรจะมีด้วงปีกแข็งอยู่ในเมนูอาหารของนักกีฏวิทยาอยู่อีกหรือ !
Copyright @ Siam Insect Zoo & Museum
การรคัดลอกข้อความและรูปหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปพิมพ์เผยแพร่ควรขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นการอ้างอิงเพื่อการศึกษา แต่ต้องอ้างที่มาของเรื่องด้วย 
back to checklist of Dynastinae

The world largest horned beetles, Dynastes hercules hercules, breeding and rearing at Siam Insect Zoo, Chiang Mai, Thailand ด้วงเฮอร์คิวลิส ด้วงกว่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หนอนวัยสุดท้ายกำลังโตวันโตคืนที่สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่

August 26th, 2009

dhhm1n.jpgdhhf.jpgdhhl3.jpgdhhl2-1-70.jpgdhhl2-2-70.jpg
Dynastes hercules hercules
(Linnaeus, 1758) 
       The world largest horned beetles, the maximum length from the tip of horn to the end of abdomen recorded 18-19 cm ! The beetles have been bred and reared in many parts of the world. Because it is not feeding on living trees, so it is not a harmful insect to the nature and not in the CITES list. A few pairs have been contributed from our Japanese friend to breed and rear at Siam Insect Zoo. Many of the caterpillars are at about 12 months, about 70 g weight as illustrated. We shall rear normally for about 4-8 months more which they will pupate then. If nothing wrong we shall have some adult beetles for further studies in Thailand.
       ด้วงเฮอร์คิวลิส เป็นด้วงกว่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากบันทึกในกินเนสส์บุคส์ เพศผู้ที่มีขนาดยาวที่สุดวัดจากปลายเขาถึงปลายท้องได้ 18-19 เซนติเมตร ด้วงเฮอร์คิวลิสมีการอนุญาตให้นำเข้าไปเลี้ยงในหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากหนอนไม่ได้กินหรือทำลายต้นไม้ที่มีชีวิต แต่กินไม้ผุและมูลสัตว์และมีรายงานการเลี้ยงที่ค่อนข้างประสบผลสำเร็จดี การเพาะเลี้ยงในประเทศไทยเพิ่งประสบผลสำเร็จ โดยสามารถเพาะเลี้ยงและดูแลหนอนในห้องที่มีอุณหภูมิปกติ ซึ่งระยะหลังก็เปลี่ยนมาเลี้ยงในห้องติดแอร์ซึ่งหนอนน่าจะชอบมากกว่าอากาศที่ร้อนที่สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ หนอนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว หนอนวัยสุดท้ายจำนวนหนึ่งมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 เดือน หนักประมาณ 70 กรัม ยังต้องเลี้ยงดูอีกประมาณ 4-8 เดือน หากไม่มีอะไรผิดพลาด ก็จะเข้าดักแด้และเป็นตัวเต็มวัยให้ได้เลี้ยงศึกษาและแสดงต่อไปในประเทศไทย คนที่มีความตั้งใจเลี้ยงดูหนอนอย่างไม่ทอดทิ้ง และอดทนพอที่จะรอดูการเจริญเติบโตของด้วงเท่านั้นที่จะทำการเลี้ยงด้วงชนิดนี้ได้ 
Copyright @ SIAM INSECT-ZOO & MUSEUM
back to checklist of Dynastinae

The new lot of Japanes beetle L3 larvae (Thai species) is ready to release now หนอนกว่างญี่ปุ่นพันธุ์ไทยมีแบ่งขายแล้ว (ที่กรุงเทพฯ เหลือ L3 2ตัวเท่านั้น ที่เหลือเป็น L1-L2 ยังไม่ปล่อยครับ)

August 21st, 2009

t-dichotomus450.jpg
         Some 100 L3 larvae of Japanese beetles and their food are available for sales to any beetle lovers today at Siam Insect Zoo.
หนอนกว่างญี่ปุ่นขนาดวัย 3 กำลังโต น่าเลี้ยงมีแบ่งขายพร้อมอาหารหนอนสำหรับคนรักด้วงแล้ววันนี้ รายละเอียดดูได้ที่ 
http://www.malaeng.com/webboard/index.php?topic=2641.0
back to checklist of Dynastinae

Fighting beetles, Xylotrupes gideon, fighting game and mating season will start again soon เกมพนัน การต่อสู้ หรือศึกชิงนางของกว่างชน กำลังจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้

August 6th, 2009

xylostagen-copy.jpgxylo-pupam.jpgxylo-reddishm.jpgxylo-blackm.jpgxylo-pupaf.jpg
ภาพบน และสองภาพซ้ายนี้ถ่ายโดย Pao เชียงราย
 
        We are almost in the fighting or mating season which will start again during August to end of October of every year. Siam Insect-zoo (SIZ) has bred and reared them and many of them in pupal stage. Some of them alread emerged and ready to fight for normal mate in the season before female lay her eggs. We have a corner to demonstrate of fighting activity as well as rearing them. Anyone who come across Chiang Mai, don’t miss to see them especially at SIZ.
       
ช่วงนี้เป็นใกล้ถึงฤดูกาลการต่อสู้และการผสมพันธุ์ของกว่างชนอีกครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงปลายตุลาคม ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของการต่อสู้ สำหรับคนที่สนใจจะเลี้ยงกว่างชนและกว่างซางเหนือ สวนสัตว์แมลงสยามได้มีการแนะนำการเลี้ยงและจำลองเวทีชนกว่างให้ดู ยินดีต้อนรับครับ (ดักแด้ที่เห็นด้านบนนี้เพิ่งออกเป็นตัวเต็มวัยปลายกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง)
kw1.jpgkw3.jpg
        The local people in the northern Thailand especially in Chiang Mai and Chiang Rai are well aware of the best time duration to enjoy the game or gambling on beetle fighting. It is a mating season of many kinds of beetles including the yellow five-horned beetles (Eupatorus gracilicornis) and the fighting beetles (Xylotrupes gideon). The latter is a common beetle of the Eastern world ranging from India, Myanmar, S. China, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Philippines and Australia. They are reddish-brown to black colored. A large male bears a frontal horn and a strong prothoracic horn, bifurcated at the apical end. Male always fights by his strong horns in order to be the winner to get the chance for mating.
       Some local people are crazy for searching for the large sized adults. They will take care them well, feed them with peeled sugarcane stem, train them to be more aggressive for the fight. Sometimes visitors to Chiang Mai may be surprised to see fighting beetle tightened by a piece of rope on its prothoracic horn and connected to a peeled stem of sugarcane. This is for sales on some road sides during the mating season.

        The life history of fighting beetle has been studied. A female usually lays 100-120 eggs in decaying wood. The eggs are white and rounded shape. The incubating period is about 15-20 days. The larva is a C-shaped white grub, with dark brown to black head, a typical Scarabaeiform type of larva. It lasts for 6-8 months under the ground, usually about 30 centimeters depth from the ground surface. Pupa is an exarate pupal type, with appendages free and not glued to the body, lasting for about one month before emerges to be a final stage which is a adult. The adult beetle lasts for 2-6 months. Most of their lives as the larvae are under the ground for about 6-8 months. Please come and visit us, Siam Insect-zoo to see and discover more on this incredible habit of the fighting. 
kw2.jpg
VIDEO from the above:  http://youtu.be/fAKiCrqXxkQ
       คนในชนบททางภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายนิยม เกมหรือการพนันจากการชนกว่าง โดยเลือกใช้กว่างชนเพราะกว่างชนมีนิสัยชอบต่อสู้ แก่งแย่งคู่ เพื่อผสมพันธุ์ ซึ่งตัวที่ชนะเท่านั้นที่ได้โอกาสนั้นก่อน มีการเปรียบคู่ชนก่อน คือต้องใช้กว่างรุ่นเดียวกันที่มีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน กว่างชนเป็นด้วงกว่างที่หาง่าย มีพบทั่วไปเกือบตลอดทั้งปี กว่างชนตัวผู้ตัวใหญ่ ๆ อาจซื้อขายกันตัวละ หลายสิบหรือเป็นสองสามร้อยบาท
xulo01-sale2.jpgxulo01-buy.jpgxulo01-sale.jpg
xulo01-wait.jpgxulo01-comparing.jpgxulo01-stick.jpg
      
กว่างชน (fighting beetle) มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Xylotrupes gideon (Linnaeus) เป็นด้วงปีกแข็งที่พบมากในซีกโลกตะวันออก คือพบตั้งแต่อินเดียถึงจีน รวมทั้งไทยด้วย ทางใต้พบในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลงไปทางเหนือของออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบว่ามีอยู่ทุกภาค บางครั้งพบในปริมาณมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน กว่างชนทั้งสองเพศชอบแสงไฟฟ้าที่เปิดให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ซึ่งมักพบเห็นมันบินเข้าหาแสงไฟเกือบตลอดทั้งคืน กว่างชนหลบซ่อนตัวในตอนกลางวัน กว่างชนชนิดนี้ตัวผู้เท่านั้นที่มีเขาและมีลักษณะเขาสั้นยาวขนาดต่าง ๆ กัน ชนิดเขายาว ซึ่งก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ตามไปด้วย ทางเหนือเรียกกันว่า กว่างโซ้ง มีขนาดลำตัวยาวที่สุดประมาณ 55-65 มิลลิเมตร บางคนก็เรียกกว่างที่มีสีดำสนิทว่า กว่างฮัก ส่วนตัวผู้ที่มีเขาสั้นรองลงไปอาจเรียกว่า กว่างแซม และกว่างกิ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด บางตัวเล็กกว่าตัวเมียเสียด้วยซ้ำไป ตัวเมียไม่มีเขา ชาวบ้านทางเหนืออาจเรียกว่าว่า กว่างแม่อู๊ด หรือกว่างอีมุ้ม
      กว่างที่จะนำมาชนกันนั้นชาวบ้านมักจะเลี้ยงดูด้วยท่อนอ้อยปลอกเปลือก ที่เปลี่ยนให้ใหม่ๆ ทุกวันมีการฝึกฝนกว่างเหมือนการเลี้ยงปลากัด และไก่ชน เพื่อหวังว่าจะได้ชนชนะ ช่วงเวลาที่ใช้ชนกว่างกัน มักเป็นเวลาบ่ายถึงกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่มันต้องการผสมพันธุ์ เมื่อเลือกประกบคู่กว่างได้แล้วก็มีการวางเดิมพัน ต่อรองกันตามแบบฉบับของนักพนันไทย เวทีชนกว่างเป็นขอนไม้ที่ทำขึ้น ให้หมุนพลิกไปมาได้เพื่อให้กว่างได้ต่อสู้อยู่ด้านบนของท่อนไม้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นท่าที่มันถนัดที่สุด ขอนไม้ส่วนใหญ่ทำจากไม้เนื้ออ่อน เช่นจากต้นปอป่าปลอกเปลือกออกแล้ว ความยาวประมาณ 1 เมตร มีการทำผิวเวทีให้เป็นรูพรุน เพื่อกว่างจะได้จับยึดได้สะดวก ตรงกลางขอนไม้ถูกเจาะเป็นรูกว้างพอให้เอากว่างตัวเมียลงไปขังอยู่ได้ 1 ตัว การที่กว่างตัวผู้ฮึดสู้ก็เนื่องมาจากการได้กลิ่นของกว่างตัวเมียที่ถูกขังอยู่ใกล้ ๆ ในโพรงไม้ที่ใช้เป็นเวที ชนกว่างนั้น นั่นเอง ดังนั้นกว่างที่จะนำมาชนกันต้องเป็นกว่างที่กำลังคึกคัก และพร้อมที่จะผสมพันธุ์เท่านั้น
xulo01-rules.jpg
       
การแพ้การชนะขึ้นอยู่กับการตกลงกัน กติกามีมากมาย เช่น นำกว่างมาประกบกัน 10-12 ครั้ง หากไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพลี่ยงพล้ำก็ให้ถือว่าเสมอกันไป การแพ้การชนะอาจพิจารณาจากการที่กว่างตัวไหนหมดแรง ถูกงัดหงายหลัง จนขาลอยไม่ติดพื้น เมื่อกรรมการเห็นว่านานพอสมควรแล้วก็จะอนุญาต ให้ปล่อยกว่างที่ถูกงัดลอยลงกับพื้นเพื่อให้ต่อสู้ใหม่ หากกว่างนั้นไม่ยอมสู้อีกก็ให้ถือว่าแพ้ไปเลย แต่ถ้ายังต่อสู้ต่อได้จนหมดยก ก็ให้ถือว่าพลาดท่าไปแล้ว 1 ครั้ง หากกว่างตัวไหนพลาดท่าแล้วถึง 3 ครั้งก่อน ก็ถือว่าเป็นฝ่ายแพ้ไป สำหรับกว่างที่ยังไม่พลาดท่า หลังจากนำมาประลองฝีมือกัน รอบใหม่แล้วเกิดไม่สู้ขึ้นมา ก็อาจจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้ดมกลิ่นตัวเมียได้ไม่เกิน 3 ครั้ง เพื่อให้ตั้งหลักใหม่เหมือนปลุกใจเสือป่า แต่ถ้าหากว่ายังไม่สู้อีก ก็จะพลิกล็อก กลายเป็นฝ่ายแพ้ไปได้เช่นเดียวกัน การแพ้น๊อคก็มีในกว่างชน กล่าวคือระหว่างการต่อสู้หากกว่างตัวไหนเกิดส่วนของเขาหัก หรือแค่ฉีก กรรมการก็จะจับแพ้น๊อคทันทีโดยไม่ต้องการทรมานกว่าง แม้ว่ากว่างยังไม่ยอมแพ้ก็ตาม
วงจรชีวิตของกว่างชน
        กว่างชนวางไข่ได้ครั้งละประมาณ 100-120 ฟอง ตามเศษซากพืช กองปุ๋ยหมัก ไข่เป็นรูปทรงกลม คล้ายเม็ดสาคูสีขาว ระยะไข่นานประมาณ 15-20 วัน ระยะหนอน หนอนมี สีขาวครีม ลักษณะงอๆ เป็นรูปครึ่งวงกลมหรือตัว C หัวมีสีน้ำตาลจนถึงดำ (Scarabaeiform type) เมื่อหนอนถูกรบกวนมันสามารถ ปล่อยสารที่มีสีแดงเข้มเกือบดำ คล้ายของเสียออกมาจากปลาย ท้องเพื่อป้องกันตัว หนอนชอบฝังตัวเองอยู่ใต้ผิวดิน บางครั้งฝังตัวอยู่ ค่อนข้างลึกกว่า 30 เซนติเมตรจากผิวดิน ระยะหนอนนานประมาณ 6-8 เดือน จึงเข้าดักแด้ในปลอกรังดิน ระยะดักแด้นานประมาณ 30-35 วัน จึงลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีอายุประมาณ 1-2 เดือน
ใครที่ไปเที่ยวซื้อของที่ตลาดสดวโรรส ที่เชียงใหม่ อาจเห็นกล่อง ใส่กว่างวางขายอยู่แถวนั้นก็เป็นไปได้หรือบนถนนสายแม่ริม-สะเมิงใกล้ ๆ กับสวนสัตว์แมลงสยามมักมีซุ้มขายกว่างชนอยู่ริมทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยนยนถึงปลายพฤศจิกายนของทุกปี ถ้าแวะมาที่สวนสัตว์แมลงสยามรับรองได้เห็นกว่างชนแน่นอน กำลังมีการแสดงเพาะเลี้ยงและมีเวทีชนกว่างจริง นี่แหละครับนิสัยของคนไทยที่รักธรรมชาติ รักความสนุกสนาน เกมพนันและการต่อสู้
fighting.jpgxulo01-female.jpg
Copyright @ Siam Insect-zoo & Museum 
การคัดลอกข้อความและรูปต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นการใช้อ้างอิงเพื่อการศึกษาและวิจารณ์
ควรอ้างที่มาเสมอ
back to checklist of Dynastinae

The coconut rhinoceros beetles, Oryctes rhinoceros ด้วงแรดมะพร้าวด้วงมีเขาที่หาง่าย เลี้ยงง่ายมาก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะหัดเลี้ยง

July 3rd, 2009

o-rhinoa-450.jpgo-rhinop2-450.jpgo-rhinol2-450.jpg
o-rhinoa.jpgo-rhinop1.jpgo-rhinol2.jpg
Oryctes rhinoceros
(Linnaeus, 1758)
        
This beetle is considered as a pest of coconut and oil palm. So, it is prohibited for export or import. Anyhow, it is a good species for rearing practice for the children. Because they are common and can find even in Bangkok. The adults feeding on young shoot especially when the palms are young seedlings for the first 3 years. The life cycle is more or less the same as the common fight beetles, Xylotrupes gideon. Egg is 3-4 mm in diameter and hatches in 7-8  days. Larva lasts for 3-4 months, however, we collected some larvae from Ratchaburi and reared with normal food for dynastids. The larva lasted longer for 6-7 months. It pupated in almost 1 month. The adult normally lives for 2-4 months. It was attracted by the light at night.  
        
ด้วงแรดมะพร้าว ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีน้ำตาลแดงเกือบดำ มีขนสีน้ำตาลอ่อนที่ด้านข้างของส่วนหัว อก ขา และด้านล่างของลำตัว  เพศผู้มีเขาคล้ายนอแรดที่ส่วนหัวค่อนข้างยาว เพศเมียคล้ายกับเพศผู้ แต่มีเขาสั้น และที่ส่วนปลายของท้องด้านล่างมีขนหนาแน่นกว่าในเพศผู้ เขตแพร่กระจาย พบกว้างขวางในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาด 37-45 มิลลิเมตร การเพาะเลี้ยง เนื่องจากด้วงตัวเต็มวัยเป็นแมลงศัตรูพืชพบเจาะกินยอดอ่อนมะพร้าว และปาล์มน้ำมัน  ทำให้ยอดมะพร้าวที่แตกออกมาเห็นใบหักเสียหาย  ทางมะพร้าวและปาล์มที่ตัดกองไว้ในสวนเป็นแหล่งเพาะอาศัยของด้วง โดยการวางไข่  และเมื่อฟักเป็นหนอนก็จะเจริญเติบโตกัดกินอยู่ด้านล่าง  หรือกินอยู่ในตอมะพร้าว ด้วงชนิดนี้หาง่ายพบทั่วไปแม้ในเมือง เป็นด้วงที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะลองเลี้ยง เพราะเลี้ยงง่ายมาก อาหารที่ใช้เลี้ยงหนอนกว่างสามารถเติมขุยมะพร้าวลงไปด้วยเพื่ิอลดค่าใช้จ่ายจากไม้ผุบดลงไปได้ มูลที่หนอนถ่ายออกมาไม่เป็นก้อนแน่นเหมือนกับมูลของกว่างชน ไข่ทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  3-4 มิลลิเมตร และฟักภายใน 7-8 วัน มีผู้รายงานไว้ว่าหนอนมีอายุประมาณ 3-4 เดือนอย่างไรก็ตาม หนอนที่เก็บมาจากราชบุรีปลายปี 2551 เลี้ยงด้วงอาหารด้วงกว่างมีอายุ 5-7 เดือนใกล้เคียงกับกว่างชนมาก ดักแด้นาน 1 เดือน เพิ่งออกมาเป็นตัวเต็มวัยหลายตัวในขณะนี้    
back to checklist of Dynastinae

The common yellow-fivehorned beetle, Eupatorus gracilicornis larva of 18 months หนอนกว่างซางเหนืออายุ ๑๘ เดือนกำลังจะเข้าดักแด้แล้ว

April 20th, 2009

e-gracilicornisl2.jpge-gracilicornisl1.jpg
     The common yellow-fivehorned beetle, Eupatorus gracillicornis Arrow, 1908 from Northern Thailand, one of the three similar species known in S.E. Asia (the others two occur in N. Myanmar), has been bred and reared at Siam Insect Zoo since September 2007. The caterpillar generally is white, but the fullgrown larva before pupating turning yellow. The one illustrated is about 18 months from egg laid which will pupate in a few more months. The emergence is expected to be during the copulating season in August to October.
       ด้วงกว่างซางเหนือ จากทางเหนือของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามชนิดที่คล้ายกันซึ่งพบในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อีกสองชนิดพบที่รัฐฉานทางตอนเหนือของพม่า สวนสัตว์แมลงสยามได้ใช้ความพยายามในการเพาะเลี้ยงและดูแลหนอนมานานถึง ๑๘ เดือน หนอนปกติมีสีขาว แต่เมื่อใกล้เข้าดักแด้สีจะเปลี่ยนเป็นเหลืองเข้มขึ้นดังแสดงในภาพ คาดว่าหนอนดังกล่าวนี้จะเข้าดักแด้ในอีกหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าและน่าจะออกจากดักแด้ในฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม
back to checklist of Dynastinae

Many larvae of atlas-three-horned beetles, Chalcosoma atlas developing well now at SIZ หนอนด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่จำนวนมากเพิ่งมีอายุได้สี่เดือนกำลังโตวันโตคืนที่สวนสัตว์แมลงสยาม

April 19th, 2009

c-atlas4months-1.jpgc-atlas4months-2.jpg
       Chalcosoma atlas, the latest group of larvae of atlas-three-horned beetle since egg-laying in early December 2008 are growing well at Siam Insect Zoo (SIZ). Some of them are very aggressive trying to bite when we play with them. Although the live of this caterpillar lasts very long 15-20 months, but we can rear them from our knowlegde to ensure that they can reach the final stage to be complete adults. 
       ด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่ หรือกว่างสามเขาแอตลาสรุ่นสุดท้ายของปีที่แล้วจำนวนมาก ซึ่งด้วงวางไข่ประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ กำลังโตวันโตคืนที่สวนสัตว์แมลงสยาม และตัวนี้เลี้ยงอยู่ที่กรุงเพฯ หนอนบางตัวค่อนข้างดุ เวลาจับเล่นมักจะหันมาสู้และพยายามจะกัดเอาได้ แต่ถ้าระวังไม่เอานิ้วไปแหย่ให้มันกัดเอาแล้วก็ไม่เป็นไร กรามปากที่มีเขี้ยวแหลมคมบางคนเคยโดนกัดแล้วเจ็บทีเดียวอาจได้เลือดซิบๆ เหมือนกัน และแม้ว่าอายุหนอนจะยาวนานประมาณ ๑๕-๒๐ เดือนแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูจากความรู้และประสบการณ์ คงจะได้ด้วงตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์ต่อไป
back to checklist of Dynastinae

Dynastes hercules hercules can breed and rear simply in Thailand ด้วงเฮอร์คิวลิสสามารถเพาะเลี้ยงได้ไม่ยากอย่างที่คิดในประเทศไทย

April 16th, 2009

f-hercules.jpgd-herculesm450.jpg
d-herculesm600.jpgd-herculesf600.jpgd-herculesf2-600.jpg
Dynastes hercules hercules
(Linnaeus, 1758) 
      
The breeding and rearing hercules beetle, the largest beetle of the world is not far from the thruth in Thailand. We have reared many of them for about 10 months from egg laid at Siam Insect-Zoo, Chiang Mai at normal room temperatrure with our own adapted foods for the larvae. The sex determination of large larva, i.e. L3 can be done although it is silightly difficult (see photo illustrated).
 
     ด้วงเฮอร์คิวลิส เป็นด้วงกว่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การเพาะเลี้ยงในประเทศไทยเพิ่งประสบผลสำเร็จ โดยสามารถเพาะเลี้ยงและดูแลหนอนในห้องที่มีอุณหภูมิปกติที่สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ หนอนทั้งหมดกำลังอยู่ในวัยสามซึ่งเป็นสุดท้ายมีอายุได้ประมาณ 10 เดือนนับตั้งแต่วางไข่จำนวนหนึ่ง ทำให้มั่นใจว่าอีกครึ่งปีเศษ หนอนก็จะเข้าดักแด้ และอีกไม่นานนักก็จะมีด้วงรุ่นใหม่ให้ได้เลี้ยงดูและขยายพันธุ์ได้มากขึ้นต่อไป สำหรับการแยกเพศหนอนนอกจากจะดูขนาดหนอน โดยเพศผู้จะหนักกว่าเพศเมียโดยเฉลี่ยหลายสิบกรัมและอาจจะหนักถึง 100 กรัม ในขณะที่เพศเมียหนักไม่เกิน 80 กรัม การดูจุดดำขนาดเล็กซึ่งอยู่ใต้ท้องกลางปล้อง 9 ก็ช่วยให้เกิดความมั่นใจในการแยกเพศหนอนมากขึ้น  
Reference: Breeding/rearing Dynastes hercules By Yasuhika Kasahara (2006) see the link to our website, http://www.malaeng.com/blog/index.php
back to checklist of Dynastinae

Hosting

Hosting