Category Archives: Coleoptera-Scarabaeidae-Dynastinae ด้วงกว่าง Horned Bt

The eastern Hercules beetle, Dynastes tityus a new member of beetles at SIZ, Chiang Mai ด้วงกว่างสีเขียวขี้ม้าเคลือบทอง สมาชิกใหม่เพศผู้ที่เพิ่งออกจากดักแด้ ที่สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่

dynastes-tityus1.jpgdynastes-tityus2.jpgdynastes-tityus3.jpg
        The eastern Hercules beetles, or golden green horned beetles,
Dynastes tityus Linnaeus, 1763 is one of the enormous horned beetles, Hercules Beetles (Dynastes hercules) that lives in the Eastern United States. An adult male, a new member of beetles, has just emerged after rearing the grub for about 12 months at  Siam Insect Zoo (SIZ). The adult wing-coloring is dull green with some black mottling, but when the wings are dry for some 5-10 minutes the coloring will be more golden green reflex. The long pronotal horn projects forwards and the other clypeal horn projects upwards from the head. Female, like that of other rhionoceros beetle beetles, is hornless.

        ด้วงกว่างสีเขียวขี้ม้าเคลือบทอง เป็นกว่างในกลุ่มเดียวหรือสกุลเดียวกับด้วงเฮอร์คิวลิสที่พบทางตะวันออกของอเมริกา แม้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่ามากแต่ก็น่าสนใจไม่น้อย เพศผู้มีเขาที่สันหลังอกยื่นไปด้านหน้าเรียวแหลมที่ส่วนปลายด้านล่างมีขนละเอียดเป็นกำมะหยี่สีเหลืองทอง และมีเขาที่ส่วนหัวด้านล่างโค้งเรียวขึ้น ส่วนเพศเมียไม่มีเขา สวนสัตว์แมลงสยามได้ตัวเต็มวัยมา 1 เมื่อปลายปี 2009 มาเพาะเลี้ยงจนได้ไข่และหนอนซึ่งมีอายุนานกว่า 12 เดือนเช่นเดียวกับด้วงในสกุลเดียวกันนี้ เพศผู้ตัวที่เห็นเพิ่งออกมาดักแด้และถ่ายภาพไว้เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2011 ภาพที่ถ่ายได้หลังจากปีกแห้งแล้วจะมีสีเขียวขี้ม้าเคลือบทองชัดเจนและสวยงามมาก เป็นด้วงที่ไม่มีพิษภัยกับมนุษย์ และไม่ใช่ศัตรูพืชเนื่องจากระยะตัวอ่อนที่เป็นหนอนกินไม้ผุบดผสมมูลสัตว์สูตรเดียวกับที่สวนสัตว์แมลงสยามพัฒนาขึ้นมาเพื่อเลี้ยงด้วงกว่างสูตรเนเชอรัลในปัจจุบัน

Siamese five-horned beetles, Eupatorus siamensis breeding and rearing at Siam Insect Zoo กว่างซางอีสาน หรือกว่างซางสยาม เลี้ยงได้แล้วที่สวนสัตว์แมลงสยาม

e-siamensisl1.jpge-siamensisl2n.jpge-siamensism.jpg
Eupatorus siamensis
(Castelnau, 1867)
      One of the three five-horned beetles occurs in Thailand. The adult is dark reddish brown, head with a frontal horn, pronotum with a pair of triangular horn pointed forwards and the other pair on the top pointed upwards and forwards. This beetle is rather common in the Northeast of Thailand during the rainy season. However, we hardly seen or known about the young stages. Recently Siam Insect Zoo obtained some pairs of beetles and successfully bred them. The white grubs as shown above is about five months from egg laid. It is a hairy grub, but lovely one (if you feel like it).
e-siamensisp450.jpg
e-siamensisp1.jpge-siamensisp2.jpge-siamensisp3.jpg
       We have a new group of pupae awaiting to emerge at SIZ at the moment showing that we can breed and rear them no so difficult as we thought. เราทำได้ ภาพดักแด้ที่ถ่ายเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554 จากสวนสัตว์แมลงสยามแสดงให้เห็นว่าแม้ระยะหนอนจะนาน 15-19 เดือนแต่ในที่สุดเราก็ได้ดักแด้ที่รอเวลาออกมาเป็นตัวเต็มวัยได้ต่อไป

         กว่างซางอีสาน หรือกว่างซางสยาม เป็นด้วงกว่างห้าเขาหนึ่งในสามชนิดที่พบในประเทศไทย เป็นเรื่องน่าเสียใจที่ไม่มีข้อมูลการเลี้ยงด้วงชนิดนี้ในอดีตทั้งๆ ที่เป็นด้วงชื่อสยามและเป็นแมลงเฉพาะถิ่นของไทย แต่กลับมีชาวต่างประเทศศึกษาและบันทึกเอาไว้ เลี้ยงได้แล้ว อย่างไรก็ตามสวนสัตว์แมลงสยามได้ด้วงตัวเต็มวัยจำนวนหนึ่งเมื่อปลายปี 2551 และสามารถผสมพันธุ์ เก็บหนอนแยกเลี้ยงในกระปุกจนมีอายุได้ประมาณ 5 เดือนจากระยะที่ด้วงวางไข่ หนอนกำลังเติบโตดี แต่ทราบว่าหนอนมีอายุนาน 18-19 เดือน จากข้อมูลการเลี้ยงของชาวเชกโกสโลวาเกียในห้องปรับอากาศ แต่สภาพอากาศที่ร้อนจะทำให้ระยะหนอนเจริญเติบโตเร็วขึ้นและมีอายุหนอนสั้นกว่านี้ หนอนมีขนหนาแน่นเป็นรูปแบบของหนอนกว่าง แต่ก็น่ารักมาก (สำหรับคนที่รักด้วง)
back to checklist of Dynastinae

A new pupa of hercules beetle about 130+ mm in length awaiting to emerge at SIZ ดักแดัด้วงเฮอร์คิวลิสตัวใหม่ ยาวประมาณ 130 มิลลิเมตรเศษกำลังรอการเปลี่ยนแปลงเพื่อออกมาเป็นตัวเต็มวัยที่สวนสัตว์แมลงสยาม

d-hercules-pupa1.jpgd-hercules-pupa2.jpg
Dynastes hercules Linnaeus, 1753
The Hercules beetle, the most famous and largest of the rhinoceros beetles of the world has been bred and reared at Siam Insect Zoo. It is native to the rainforests of Central America and South America. A new pupa of about 130+ mm obtained and awaited for developing before the emergence can be expected in the next few months.  
ด้วงเฮอร์คิวลิส เป็นด้วงกว่าง ด้วงที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลก ปกติด้วงในสกุลนี้มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โดยมีการอนุญาตให้นำไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ในหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากหนอนกินไม้ผุที่ไม่เข้าข่ายการเป็นศัตรูพืช สวนสัตว์แมลงสยามประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ รวมทั้งการพัฒนาสูตรอาหารจนสามารถแบ่งขายให้ผู้สนใจนำไปเลี้ยงดูแลเองที่บ้านเหมือนที่มีการทำกันในต่างประเทศ วันนี้เรามีสมาชิกตัวใหม่ที่กำลังอยู่ในระยะดักแด้มีขนาดดักแด้ยาวกว่า 130 มิลลิเมตรที่สมบูรณ์ เชื่อว่าจะได้ตัวเต็มวัยในอีกไม่เดือนสองเดือนข้างหน้านี้

The black caucasus three-horned beetles, Chalcosoma caucasus, a pupa of S-male obtained in 14 months after egg laid กว่างสามเขาจันท์ทายาทตัวแรกเพศผู้เข้าดักแด้แล้วโดยใช้เวลา 14 เดือนหลังจากวางไข่

(http://imageshack.us)c-caucasus-chon1.jpgc-caucasus-chon4.jpgchalcosoma-caucasusm1.jpgc-caucasus1.jpgc-caucasus2.jpgc-caucasus3.jpgc-caucasus4.jpg
Chalcosoma caucasus (Fabricius, 1801)
      A S-male of the largest horned beetle in Thailand was successfully pupated this week after 14 months of rearing efforts. I collected a pair of this beetle species from Chanthaburi at the end of June 2008. The copulation was immediately after putting the pair together. The first set of eggs was laid about a week after copulation and egg-laying continued gradually in 1-2 following months. The adults lived for about 5-6 months. Most of the caterpillars have been reared at Siam Insect Zoo in Chiang Mai. I kept a larva as illustrated and reared at room temperature in 1 liter case in Bangkok. The young L2 larva was densely clothed with reddish-brown hairs and darker coloring in larger larvae. The L3 larva of 9 months as illustrated changed the color of skin from creamy white to yellowish white and darker yellow after that. It made a chamber at the bottom of the case and preferred to stay there, finally pupate inside. The pupal length is 70+ mm, with short horns stating a small male. Although its parents are large, the male as shown above was about 110+ mm in length. We have recently discovered that the largest male found from Khao Khieo, Chon Buri, the new champion , the longest body in Thailand, with its body length of about 123 mm.
กว่างสามเขาจันท์ หรือกว่างสามเขาคอเคศัส ด้วงกว่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พบจากจันทบุรี และเมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานการพบที่น่านด้วย ผู้เขียนมีโอกาสได้ด้วงกว่างสามเขาจันท์จากเขาสอยดาว มา 1 คู่เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ โดยเพศผู้มีขนาดใหญ่ประมาณ ๑๑๐+ มิลลิเมตร หลังจากจับทั้งสองเพศอยู่ด้วยกัน การผสมพันธุ์ก็เกิดในทันที ไข่ชุดแรกเริ่มวางประมาณ ๑ สัปดาห์หลังจากผสมพันธุ์แล้ว และทยอยวางใน ๑-๒ เดือนถัดมา หนอนส่วนใหญ่ได้เลี้ยงดูอยู่ที่สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่ แต่มีหนอน ๑ ตัวเลี้ยงอยู่ที่กรุงเทพฯ ในห้องที้มีอุณหภูมิปกติ หนอนวันแรกๆ เช่นจากรูปวัย ๒ มีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่มาก ขนมีสีเข้มขึ้นและพบเบาบางลงในหนอนที่มีอายุมากขึ้น เมื่อหนอนอายุได้ประมาณ ๙ เดือนจากวางไข่สีลำตัวจะเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวครีมเป็นสีเหลืองอ่อนและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มมากขึ้น จนเข้าดักแด้เมื่อเลี้ยงมาได้ประมาณ ๑๔ เดือนจากวางไข่ ดักแด้มีความยาวประมาณ ๗๐+ มิลลิเมตร จากรายงานการเลี้ยงด้วงชนิดนี้ในต่างประเทศเพศเมียมีอายุตัวอ่อนจากไข่จนเข้าดักแด้ประมาณ ๑๖ เดือนในขณะที่เพศผู้มีอายุตัวอ่อนประมาณ ๒๐ เดือน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในประเทศไทยซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้น และเนื่องจากเป็นเพศผู้ขนาดเล็กโดยดูจากลักษณะเขาภายนอกดักแด้ซึ่งปกติจะมีอายุหนอนสั้นกว่าเพศผู้ขนาดใหญ่ การที่เป็นด้วงขนาดเล็กอาจจะเป็นเพราะอาหารที่ไม่ได้เปลี่ยนสม่ำเสมอทุกเดือน และกระปุกเลี้ยงที่เล็กเกินไป การเลี้ยงหนอน อย่างอดทนและยาวนานแต่ก็ได้ผลงานที่น่าพอใจนี้จะช่วยให้เราได้ข้อมูลการดำรงที่ชีวิตของด้วงชนิดนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมามีคุณจิรัฐ จากเขาเขียว ชลบุรีพบกว่างสามเขาจันท์ขนาดใหญ่มีลำตัวยาวยาวถึงประมาณ 123 มิลลิเมตร ซึ่งจัดเป็นกว่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นแชมป์ตัวใหม่ไปแล้ว โดยตัวที่อยู่ในภาควิชากีฏวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ ยาว 120 มิลลิเมตรพอดี
Copyright @ Siam Insect Zoo& Museum การคัดลอกรูปและข้อความต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของผลงานก่อน ยกเว้นการอ้างอิงเพื่อการศึกษาโดยต้องอ้างที่มาด้วย ขอบคุณครับ

back to checklist of Dynastinae

An amazing habit and habitat of Blabephorus pinguis, a challenging species to breed ชีวิตพิศดารและที่อาศัยของด้วงแรดอกเว้าหรือกว่างต่อ ด้วงกว่างที่ท้าทายความสามารถในการเพาะเลี้ยง

blabephorus-pinguisf.jpgblabephorus-pinguism1.jpgblabephorus-pinguism2.jpg
Blabephorus pinguis
Fairmaire, 1898
(Subfamily Dynastinae, Family Scarabaeidae, Order Coleoptera)
The beetles found associated with the ground-wasp net. But we do not know exactly what kind of relationship betweeen them. The beetle larvae likely get the benefit from the nocturnal wasps, Provespa barthelemyi (Buysson, 1905) by feeding somethings released by the wasp larvae. Therefore, anyone who willing to breed and rear this beetle should bear in mind and trying to adapt the food mate for the grubs. The adult body form is reddish brown, short and strong concave above, with short brownish-yellow hairs beneath. Male, head armed with a short, strongly curved horn. Pronotum is broadly excavated at the middle; front tibia with four teeth. Female, head armed with a short conical tubercle; pronotum with a broad longitudinal furrow, narrower than that of the male. Length 28-32 mm. Distribution: India, Myanmar, Sumatra, Vietnam, N. Thailand (Wiang Pa Pao, Mae Taeng).
ด้วงแรดอกเว้า หรือกว่างต่อ ด้วงชนิดนี้มักพบอยู่ใต้รังต่อดิน แต่ไม่ทราบแน่ชัดถึงความสัมพันธ์ของแมลงทั้งสองชนิดนี้ แต่เชื่อกันว่าตัวอ่อนของกว่างต่อน่าจะได้รับประโยชน์จากต่อนอนวันธรรมดา อาจจะเป็นสารอาหารที่ตัวอ่อนต่อนอนวันปล่อยออกมา ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นที่มาของชื่อสามัญภาษาไทยที่เรียกว่า “กว่างต่อ” การเข้าไปขุดคุ้ยหาตัวหนอนด้วงที่รังต่อขนาดใหญ่มีอันตราย จึงไม่มีใครทำกัน ดังนั้นผู้ที่จะเพาะเลี้ยงด้วงชนิดนี้ควรศึกษาและปรับสูตรอาหารที่จะใช้เลี้ยงหนอนด้วงเลียนแบบธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ถ้าสามารถทำได้จะเป็นควารมสำเร็จที่น่าภาคพูมใจและมีความหมายต่อการศึกษาด้วงมาก กว่างต่อตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลแดง เพศผู้มีสันหลังอกเว้าลึกและมีเขาสั้นๆ ที่ส่วนหัว ในประเทศไทยพบในป่าจากภาคเหนือโดยเฉพาะที่เวียงป่าเป้าและแม่แตง
back to checklist of Dynastinae