Category Archives: PLANT DISEASES โรคพืช

แก้คำผิดพลาดในหนังสือ โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 3rd edi. (2553) ขออภัยในเหตุผิดพลาด Corrigenda to Diseases & Pests 3rd edi.

แก้คำผิดพลาดในหนังสือ โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ พิมพ์ครั้งที่ 3 (2553)
แม้ว่าจะมีหลงหูหลงตาไปบ้างเพราะเป็นหนังสือเล่มใหญ่ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
หน้า 10 line 8 จาก คุณสรุต ไกรฤกษ์ เป็น คุณศรุต สุทธิอารมณ์
           line 17 จาก ดร. สมชาย อิสสิชัยกุล เป็น  ดร. สมชาย ธนสินชยกุล
หน้า 47 และ 353 แก้ไขชื่อวิทยฯ Pternoscirta caliginosa เป็น Xenocatantops humilis
หน้า
81 line 5 จาก lyd เป็น สัก
หน้า 83 line 1 จาก ที่แน เป็น ที่กิ
หน้า 93 line 1 จาก Monochilus เป็น Menochilus
หน้า 94
line 4 จาก มวนเพชรฆาต เป็น มวนเพชฌฆาต
หน้า
109 line 1 จาก (Rice armyworm, Ear-cutting caterpillar) เป็น (Rice caseworm)
หน้า 117 line 13 จาก กลุ่มนี้ไม้ได้ เป็น กลุ่มนี้ไม่ได้
หน้า 139 line 12 จาก Pyrrhocoridae แก้เป็น Lagridae
หน้า 163 line 1 จาก มวนกล่ำปลี เป็นมวนกะหล่ำปลี
หน้า
279 line 1 จาก longhroned เป็น longhorned
หน้า 421 line 8 จาก Crambidae เป็น Pyralidae
p475-sesame.jpg (ตำแหน่งภาพที่ถูกต้องควรเป็นดังภาพนี้)
หน้า
 475 รูปหนอนแถวบนลงสลับที่กัน ตัวเขียวต้องอยู่ซ้าย ส่วนตัวเหลืองต้องอยู่ขวา

หน้า
555 line 9 จาก จนสารสารเริ่มเสื่อม เป็น จนสารเริ่มเสื่อม
หน้า 574 line 13 ลบออกคำว่า  หรือ

______________________________
Note on Family names Crambidae &
Pyralidae
         In many classifications, the Crambidae (grass moths) have been treated as a subfamily of the Pyralidae (snout-moths). The principal difference is a structure in the ears called the praecinctorium, which joins two tympanic membranes in the Crambidae, and is absent from the Pyralidae. The latest review by Munroe & Solis, in Kristensen (1999) and
Borror and Delong’s Introduction to the Study of Insects, 7th edition (2005) retains the Crambidae as a full family.
         มีคนสงสัยว่าทำไมชื่อวงศ์ Pyralidae จึงเปลี่ยนเป็น Crambidae เช่น หนอนกอข้าว หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะยอดกะหล่ำ หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนปลอกข้าว หนอนม้วนใบถั่ว หนอนม้วนใบฝ้าย หนอนเจาะฝักลายจุด หนอนเจาะผลมะเขือ เนื่องจากในอดีตวงศ์ Crambidae มีการวางไว้ในวงศ์ Pyralidae โดยที่วงศ์ Crambidae มีอวัยวะในการฟังเสียงเป็นเนื้อเยื่อสองแผ่น แต่ในวงศ์ Pyralidae ไม่มี ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าวจึงมีการเปลี่ยนแปลงของชื่อวงศ์ในระดับโลกตาม Munroe & Solis, in Kristensen (1999) และในหนังสือ Borror and Delong’s Introduction to the Study of Insects, 7th edition (2005) อย่างไรก็ตามผีเสื้อในวงศ์ Pyralidae ก็ยังมีอยู่เช่นหนอนผีเสื้อข้าวโพด (Almond moth, Cocoa moth) Ephestia cautella (Walker) และผีเสื้อหนอนเจาะผลส้ม (Citrus fruit-borer) Citripestris sagittiferella Moore

A Checklist of Plant Diseases of Economic Crops (excluding diseases caused by bacteria and virus) บัญชีรายชื่อโรคพืชที่สำคัญจากหนังสือโรคและแมลง (2553) ยกเว้นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสซึ่งแยกเป็นคนละบัญชี

Scientific name (ชื่อวิทยาศาสตร์)  Common Names (ชื่อสามัญไทย-อังกฤษ)
alternaria-alternata1.jpgalternaria-alternata2.jpgalternaria-alternata3.jpg
Alternaria alternata
Keissler                     โรคใบจุดดำกล้วยไม้ (Alternaria black spot)
alternaria-brassiciola.jpgcabbage-altern.jpg
Alternaria brassiciola
(Schw.) Wiltsh        โรคใบจุดผักกะหล่ำ (Alternaria leaf spot)
Alternaria helianthi (Hansf.)                     โรคใบจุดทานตะวัน (Alternaria leaf spot)  
Alternaria passiflorae (Page)                    โรคใบจุดเสาวรส (Passion fruit brown spot)
alternaria-porri1.jpgalternaria-porri2.jpg
Alternaria porri
(Ellis) Ciferei                     โรคใบจุดสีม่วง (Purple Blotch)
alternaria-solani-t1.jpgalternaria-solani-t2.jpg
Alternaria solani
(Ell. & G. Martin) Sor.    
โรคใบจุด (Leaf spot, Early Blight)
capnodium-sp.jpg240ft-citrus12.jpg
Antennella citri
, Capnodium citri 
               โรคราดำส้ม (Sooty mold)  
Bipolaris incurvata (Ch. Bernard) Alcorn   โรคกล้าเน่า โรคใบจุด (leaf spot) 
Bipolaris oryzae (Breda de Haan)              โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot)
dragonfruit1.jpgdragonfruit2.jpg
Botryosphaeria dothidea
(Moug.)             โรคแคงเกอร์ หรือโรคตาปลา (Botryosphaeria canker)
calcium-deficiencyt1.jpgcal1.jpgcal2n.jpg
Calcium deficiency   โรคผลเน่า โรคก้นเน่าสีดำ (Fruit rot or Blossom end rot)
pepper3.jpgpepper4.jpg
Cephaleuros virescens
Kunze                   โรคจุดตะไคร่พริกไทย (Algal disease) 
Cercospora sp. หรือ Yeast-like organism  โรคใบปื้นเหลือง หรือ โรคใบแต้มเหลือง (Greasy spot) 
Cercospora canescens Ellis & Martin         โรคใบจุดถั่วเขียว (Cercospora leaf spot of mungbean)
cercospora-capsici.jpg174v-chili5.jpg
Cercospora capsici
Heald & Wolf               โรคใบจุดตากบพริก (Frog-eye leafspot)
438e-fc-coffee3.jpgc-coffeicola.jpg
Cercospora coffeicola
Berk. & Cooke        โรคใบจุดกาแฟ (Brown eye spot,
Berry blotch)
greasy1.jpggreasy2.jpggreasy3.jpg
Cercospora citri
, Mycosphaerella citri        โรคใบเปื้อนน้ำหมาก (Greasy melanose)
Cercospora citrullina Cooke                       โรคใบจุดแตง (Cercospora leaf spot)
Cercospora concors (Casp.) Sacc.            โรคใบจุดสีน้ำตาล (Cercospora leaf blotch)
192v-eggplan1.jpg192v-eggplan2.jpgeggplant-cerc.jpg
Cercospora fuligena
(Roldan) โรคใบจุด โรคราเขม่ามะเขือ (Grey leaf mold, Cercospora leaf mold)  
Cercospora henningsii (Allesch.)               โรคใบจุดน้ำตาล (Brown leaf spot) 
cercospora-nicotianae1.jpgcercospora-nicotianae2.jpg
Cercospora nicotianae
Ellis & Everhart      โรคใบจุดตากบ (Frogeye leafspot)
444cornsp1.jpg444cornsp2.jpg
Cercospora zeae-maydis
Tehon & Dan.    
โรคใบจุดสีเทาข้าวโพด (Gray leaf spot of corn)
Chalara paradoxa (De Seyn.) Sacc           โรคโคนเน่า ผลเน่า ใบจุดขาว (ฺButt rot, black rot)
choano2.jpgchoano1.jpgchoano3.jpg
Choanephora cucurbitarum
(Ber.& R.)      โรคยอดและดอกเน่า (Wet rot, Blossom rot)
Choanephora sp. or Rhizopus artocarpi    โรคผลเน่า (Fruit rots) 
cochliobolus-eragrostidis.jpg540or-orchid.jpg
Cochliobolus eragrostidis
(Tsuda & Ue.)    โรคราสนิม โรคดอกสนิม (Flower rust spot) 
coleosporium.jpglee1.jpglee2.jpg
Coleosporium plumeriae
Pat.                     โรคราสนิมลั่นทม (Rust) 
colletotrichum-capsici.jpgcoll-cap1.jpgcoll-cap2.jpg
Colletotrichum capsici
(Syd.) But. & Bis.   โรคแอนแทรกโนส โรคกุ้งแห้งของพริก (Anthracnose) 
colleto-gloeosporiodes2.jpgcolleto-gloeosporiodes3.jpgcolletotrichum-gloeosporioi.jpg
anthracnose1.jpganthracnose2.jpganthracnose3.jpg
Colletotrichum gloeosporioides
Penz.        โรคแอนแทรกโนส โรคหอมเลื้อย โรคผลเน่า      
Colletotrichum lagenarium (Pass.)             โรคแอนแทรกโนสแตงโม (Watermelon anthracnose)
pepper1.jpgpepper2.jpg
Colletotrichum nigrum
Ellis & Halst.           โรคแอนแทรคโนสพริกไทย (Anthracnose, Fruit rot)
Colletotrichum truncation (Schw.)            โรคแอนแทรกโนสถั่วเหลือง (Soybean anthracnose)
Colletotrichun zibethinum Sacc.                โรคแอนแทรกโนส (Anthracnose)
 strawberry-leaf-blight1.jpgstrawberry-leaf-blight2.jpg
Dendrophoma obscurans
(Ellis & Eve.)     โรคใบไหม้สตรอเบอรี่ (Strawberry leaf blight)
didymos2.jpgdidymos1.jpgdidymos3.jpg
Didymosphaeria arachidicola
(Khokh.)      โรคใบจุดถั่วลิสง (Cercospora leaf spot of ground nut) 
Diplocarpon mali Harada & Sawamura       โรคใบจุดในแอปเปิล (Marssonina blotch)
Diplodia natalensis Pole-Evans                  ผลเน่าใกล้ขั้ว (Stem-end rot)  และอาการยางไหลที่กิ่ง 
Erysiphe polygoni DC                                ราแป้งขาวของถั่วเขียว (Powdery mildew of mungbean) 
exobasidium-vexans1.jpgexobasidium-vexans2.jpg
Exobasidium vexans
Massee                     โรคใบไหม้บวม (Blister blight)
tobacco-wilt01.jpgtobacco-wilt02.jpg
Fusarium oxysporum nici
tianae Sn. & H.   โรคเหี่ยว (Fusarium wilt) 
Fusarium fujikuroi Nirenberg                     โรคถอดฝักดาบ (Bakanae) 
Fusarium oxysporum f.sp.capsici              โรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt) 
Ganoderma spp.                                        เห็ดที่เป็นปรสิตชั้นสูง (Parasitic mushroom)
geotrichum1.jpggeotrichum2.jpg
Geotrichum candidum
var. citri-aurantii    โรคผลเน่า (Sour rot)
Gliocephalotrichum bulbilium Ell. & Hes.     โรคผลเน่าจุดดำ (Black fruit rot)
Glomerella cingulata  (teleomorph)            โรคใบไหม้สีน้ำตาล (Coffee brown blight, Anthracnose)
Golovinomyces cichoracearum DC             โรคราแป้งแตง ทานตะวัน (Powdery mildew) 
Greeneria uvicola (Berk & Curt.) Pun.       โรคกิ่งแห้ง ผลขม (Drying arm disease, Fruit rot)
hemeleia-vastatrix.jpghemeleia-vastatrix2.jpg438e-fc-coffeefruit.jpg
Hemileia vustatrix Berk & Br.                    โรคราสนิมกาแฟ (Coffe leaf rust)
Macrophomina phaseolina (Tassi) Gid       โรคเน่าดำ หรือ ลำต้นเน่า (Charcoal stalk rot) 
Marasmius palmivorus sparples                 โรคผลเน่า (Fruit rot)  
marssonina-rosae1.jpgmarssonina-rosae2.jpgmarssonina-rosae3.jpg
Marssonina rosae
(Lib) Lind.                     โรคใบจุดดำกุหลาบ (Black leaf spot of rose)  
Meliola sp.                                                 โรคราดำ (Black mildew or Sooty mould)  
cabbage-root-dis-jv-1.jpgmeloidogyne-incognitan.jpg
Meloidogyne
sp.                                        โรครากปม (Root knot) จากไส้เดือนฝอย (Nematode)
Meloidogyne inconita Chit.                        โรครากปม (Root knot nematode)
Mycelia sterilia                                           โรคยอดไหม้ ใบไหม้ของลำไย (Longan leaf blight)
Mycophasma                                             โรคเหลืองเตี้ย (Yellow Dwarf Disease)
mycoplasma-like.jpgcitrus001.jpg
Mycoplasma-like organism                         โรคกรีนนิ่ง (Greening) หรืออาการใบเหลืองต้นโทรม
Mycosphaerella fragariae (Tul.) Linda      โรคใบจุด (Ramularia leaf spot) 
Mycosphaerella fijiensis                             โรคใบจุดของกล้วย (Black Sigatoka)
banana2.jpgbanana3.jpg
Mycosphaerella musicola
                           โรคใบจุดของกล้วย (Yellow Sigatoka)
Nomuraea rileyi (Farlow) Samson              เชื้อราขาว (White fungus disease)
citrus.jpgoidiopsis2.jpgoidiopsis.jpg
Oidium
sp., Oidiopsis sp.   control
             โรคราแป้ง (Powdery mildew)
Oidium erysiphoides ziziphi Yan & W.        โรคราแป้ง (Powdery mildew)
oidium-nephili1.jpgoidium-nephili2.jpgoidium-nephili3.jpg
Oidium nepheli
Kunz.                                 โรคราแป้ง (Powdery mildew)  
Odium tucker Berk.                                    โรคราแป้ง (Powdery mildew)
444corn-dis3.jpg
Peronosclerospora sorghi
(Wes. & Up.)    โรคราน้ำค้างข้าวโพด หรือ โรคใบลาย (Downy Mildew)
perono-man.jpg
Peronospora manschurica
(Naumov)        โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง (Downy mildew of soybean)
perono-paras.jpg
Peronospora parasitica
(Pers.) Fr.            โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)
Pestalotia sp.                                            โรคใบจุด ผลจุด (Pestalotia leaf and fruit spot)
Pestalotia sp. หรือ Pestalotiopsis sp.        โรคใบจุดมังคุด (Mangosteen leaf spot)
Phakospora pachyrhizi Syd. & P. Syd.      โรคราสนิมถั่วเหลือง (Soybean rust)
phaseoisa1.jpgphaseoisa2.jpgphaseoisa3.jpg
Phaeoisariopsis griseola
(Sacc.) Ferraris   โรคใบจุดเหลี่ยมถั่ว (Angular leaf spot in bean)
phomopsisasparagus1.jpgphomopsisasparagus2.jpgphomopsisasparagus3.jpg
Phomopsis
sp. 1                                        โรคต้นไหม้ (Stem blight) 
Phomopsis sp. 3                                        โรคก้นผลเน่า (Stylar end rot)
phomopsis-citri.jpgcitrus-melan.jpgcitrus-melan2.jpg
Phomopsis citri
or, Diaporthe citri Wolf.     โรคเมลาโนส (Melanose) 
Phyllactinia corylae (Pers.) Karst.             โรคราแป้งหม่อน (Powdery mildew in mulberry)
phyllosticta-capitalensis1.jpgphyllosticta-capitalensis2.jpg
Phyllosticta capitalensis
P. Henn.              โรคใบจุด หรือโรคใบขี้กลาก (Pyllosticta leaf-apot)
Physoderma maydis (Miyabe)                   โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown spot of corn) 
Physopella ampelopsidis (Diet & Syd.)      โรคราสนิมองุ่น (Grapevine leaf rust)
mango-witch-broom.jpgphytoplasma-2.jpg
Phytoplasma
sp. 1                                     โรคใบสีแสด (Orange Leaf Disease) โรคพุ่มไม้กวาด
sesame2.jpg
Phytoplasma
sp. 2                                     โรคยอดฝอยของงา (Sesame phyllody)  
Phytoplasma sp. 3                                     โรคใบฝอยสับปะรด (Phyltoplasma in pineapple)
Phytophthora botryosa Chee                    โรคผลเน่าสีน้ำตาล (Brown fruit rot) 
506e-fc-taro-1.jpgleafblight.jpg
Phytophthora colocasiae
Rac.                   ใบไหม้ในเผือก หรือโรคใบจุดตาเสือ (Taro leaf blight) 
lateb1.jpglateb2.jpglateb3.jpg
phytophthora-infentanst1.jpgphytophthora-infentanst2.jpg
Phytophthora infestans
(Mont.) de Bary   โรคใบแห้ง หรือ โรคใบไหม้ (Late Blight)
Phytophthora melongenae Saw.               โรคผลเน่า (Fruit rot)
phytophthora-pineapp.jpg
Phytophtora nicotianae
var. parasitica     โรคยอดเน่า หรือต้นเน่า (Heart Rot, Root rot)         
phytophthora-palmio1.jpgphytophthora-palmio2.jpg
Phytopthora palmivora
Butler โรคเน่าดำ (Black rot) ในกล้วยไม้   โรคโคนเน่า โรคผลเน่าทุเรียน (Root rot)
Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary    โรคราแป้งกุหลาบ (Powdery mildew of roses)
phytophthora-parasitica.jpgcitrus12-phytoph.jpgcitrus12phytoph.jpg
Phytophthora parasitica Dastur                โรคเน่าดำส้ม (Black rot, Root rot in citrus) 
na-wua-dok3.jpgna-wua-dok2.jpg
Phytophthora parasitica Dastur                โรคเน่าดำ หรือใบแห้ง (Black rot, Root rot or Leaf blight) 
plasmopara-viticola.jpg
Plasmopara viticola
(Berk. & Curt.)           โรคราน้ำค้างองุ่น (Downy mildew) 
pseudocercospora-abelm1.jpgpseudocercospora-abelm2.jpg
Pseudocercospora abelmoschi
(El. & E.)   โรคใบจุด (Leaf spot)  
l-bean1.jpgl-bean2.jpgl-bean3.jpg
Pseudocercospora cruenta
(Sacc.)           โรคใบจุดถั่วฝักยาว โรคราเขม่า (Long bean leaf spot) 
Pseudocercospora fuligena (Roldan)        โรคใบจุดดำมะเขือ (Black leaf mold) 
pseudoperonospora-cubensis.jpgdsc00107.jpg
Pseudoperonospra cubensis
(Be. & C.)    โรคราน้ำค้างแตง (Downy Mildew)
Puccinia arachidis Speg.                            โรคราสนิมถั่วลิสง (Groundnut rust) 
444corn.jpgdsc_0003.jpg
Puccinia polysora
Underw                         โรคราสนิมข้าวโพด (Corn sothern rust)
Pyricularia grisea Sacc.                             โรคไหม้ (Rice Blast)
Ragged Stunt Virus                                   โรคใบหงิก โรคจู๋  (Ragged Stunt Disease)
rhyzoctonia-solani.jpgdurian-l-dis2-7.jpg
Rhizoctonia solani
Kuehn                          โรคใบติด หรือ โรคใบไหม้ (Durian leaf blight)  
Sarocladium oryzae (Sawada)                  โรคกาบใบเน่า (Sheath Rot) 
Sclerotinia ricini G.H.Godfrey                    โรคราสีเทา หรือโรคผลเน่า (Castor grey mold)
schlerotium1.jpg
Sclerotium rolfsii
Sacc.                              โรคราก และโคนต้นเน่า (Root rot) 
setosphaeria-turcica.jpg444corn-1.jpg444corn-2.jpg
Setosphaeria turcica
(Luttr.)                    โรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern Corn Leaf Blight) 
sphaceloma-fawcetti.jpgsphaceloma-fawcetti2.jpgsphaceloma-fawcetti3.jpg
Sphaceloma fawcetti
Bitance & Jenk.       โรคแผลสะเก็ด หรือ โรคสะแคบ (Scab) 
Sphaerotheca macularis fragariae            โรคราแป้งขาว (Powdery mildew) 
Uromyces spp.                                          โรคราสนิมถั่วฝักยาว (Long bean rust)
Ustilago scitaminea Sydow                        โรคแส้ดำ (Smut)
_______________________
แบ่งปันข้อมูลจาก: หนังสือโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ พิมพ์ครั้งที่ 3 (พิสุทธิ์ เอกอำนวย, 2553) สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่ เจ้าของและผู้พิมพ์โฆษณา 592 หน้า รูปและเรื่องรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้จากหนังสือดังกล่าว เจ้าของลิขสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ การคัดลอกความและรูปเพื่ออ้างอิงสามารถทำได้แต่ต้องอ้างแหล่งที่มาด้วย ขอบคุณครับ

Root rot or gummosis and Foot rot caused by Phytophthora parasitica โรครากเน่า และโคนเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อราไฟท้อฟโธร่าโรคที่ร้ายแรงในส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว

citrus-phytoph1.jpgcitrus-phytoph3.jpg
         Root rot or gummosis and Foot rot caused by Phytophthora parasitica Dastur, a soil borne organism.  Symptoms include rotted roots, cracked bark, accompanied by gumming, water-soaked, reddish-brown to black bark at the soil line, discolored tissue in the lower trunk, yellowing, sparse foliage and death of the tree.
        
โรครากเน่า และโคนเน่า  สาเหตุ เชื้อรา Phytophthora parasitica Dastur  โรคนี้มีความสำคัญมากในส้ม และไม้ผลอีกหลายชนิด เนื่องจาดเชื้อราชนืดนี้เจริญเติบโตในดินอาการของพืชมักเกิดที่โคนต้น และระบบบราก ทำให้รากเน่า โคนต้นเปลือกปริแตก มีอาการยางไหลในสภาพที่อากาศชื้น เมื่อใช้มีดปาดที่เปลือกบริเวณที่เป็นโรคจะเห็นเป็นสีน้ำตาลแดงถึงดำ ต้นส้มแสดงอาการใบเหลืองซีด ลู่ลง กิ่งบางกิ่งเริ่มแห้งตาย บริเวณเชื้อราที่ทำให้เกิดอาการรากเน่าและโคนเน่า สามารถติดไปกับน้ำฝน ทำให้เกิดแผลเน่าฉ่ำน้ำที่ใบ และผล ทำให้ผลร่วงเป็นจำนวนมาก   
citrus-phytoph2.jpg
The affected foot after smeared by metalaxyl in pinkish-purple color. แผลที่โคนต้น ควรขูดส่วนที่เป็นโรคออกแล้วทา
ด้วยสารกำจัดโรคพืช เช่นเมตาแลกซิล หรือฉีดเข้าต้นบริเวณที่เป็นโรคด้วยสารฟอสฟอรัสแอซิด 
citrus-phytop2-450.jpg
โรครากเน่า และโคนเน่า (Root rot and Foot rot) ที่เกิดบนใบและผล ปกติอาการมักเกิดที่โคนต้น ระบบบราก ต้นส้มแสดงอาการใบเหลืองซีด ลู่ลงเชื้อราสามารถติดไปกับน้ำฝนกระจายไปสู่ใบ ผลและส่วนต่างๆ ของส้ม ทำให้เกิดแผลเน่าฉ่ำน้ำที่ใบ แผลมีรูปร่างไม่แน่นอน เมื่อลุมลามมากขึ้นแผลมีสีน้ำตาลถึงดำ แห้งตาย ทำให้ใบร่วงเป็นจำนวนมาก   

PLANT DISEASES โรคพืช และสาเหตุของการเกิดโรค

         This is another move of two of our websites: www.malaeng.com and also www.siaminsectzoo.com which linked together to include the topic “Diseases and Pests of Economic importance”. As we understand that Thailand is a country of agriculture and it is quite important for releasing our knowledge to the public including its control measures.
         เป็นอีกก้าวหนึ่งของเว็บไซต์เราซึ่งมีสองเว็บที่เชื่อต่อกันที่ได้เพิ่มเติมหัวข้อ “โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ” เข้าไปด้วย ดังที่เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นปัญหาเรื่องโรคและแมลงตลอดจนการป้องกันกำจัดเป็นเรื่องที่สำคัญ

onion-anthr1-luz102.jpg
PLANT DISEASES
        A plant disease is an impairment of health or a condition of abnormal functioning of plant. In another word, a disease is any abnormal condition that damages a plant and reduces its productivity or usefulness to man. The symptoms can be on leaf, flower, fruit, stem or root including leaf spot, leaf blight, leaf discoloration, root rot, stem rot and die of the whole plant. The plant pathogen is not disease, but one of the factors which cause the plant disease. 
        
A plant disease is the result of the interactions between three major components: the host plant (its resistance to the pathogen), the pathogen (its capacity to develop and induce a disease) and the biotic (e.g. microbial antagonists) and abiotic (e.g. mineral nutrients, temperature) environment. 
dis-triangle.jpg
        โรคพืช หมายถึงลักษณะอาการของพืชที่ผิดไปจากปกติ เพราะขบวนการทางสรีรวิทยาเช่นการสังเคราะห์แสง การบางของเซลล์ การลำเลียงน้ำและอาหารของพืชถูกขัดขวางหรือทำลายอย่างต่อเนื่องโดยเชื้อโรคและปัจจัยบางอย่างในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม อาการที่พืชผิดปกติ อาจจะเป็นลักษณะใบ ดอก ผล ลำต้นหรือราก รูปร่างและขนาดผลมักเล็ก ผลแตกร่วง ใบอาจมีจุด มีแผลใบไหม้ ใบเปลี่ยนสี รากเน่า โคนเน่า เน่าทั้งต้นหรือการแห้งตายทั้งต้น         
       
จะเห็นได้ว่า เชื้อโรค
(pathogen) ไม่ใช่โรค แต่เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรค ในกรณีหนอนของแมลงที่กัดกินใบพืช ไม่ได้หมายความว่าพืชนั้นเป็นโรค เพราะหนอนไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชโดยตรงอย่างต่อเนื่อง แต่กรณีของเพลี้ยไฟ หรือไรแดง ไรขาว ที่ดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วทำให้ใบบิดเบี้ยวยอดหงิกงอ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอย่างต่อเนื่อง อาจเข้าข่ายว่าเป็นแมลงที่ทำให้เกิดโรคพืชได้ อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตาม แมลงมักถูกแยกออกจากการถูกเรียกว่าเป็นสาเหตุของเชื้อโรคโดยตรง เป็นกลุ่มศึกษาพิเศษที่เรียกว่า กีฏวิทยา แม้ว่าโรคพืชหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์กับแมลงอย่างลึกซึ้งก็ตาม โดยเฉพาะแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่พืช ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับแมลงมักเป็นวิทยาศาสตร์ที่ควบคู่กับโรคพืช       
         การเกิดโรคพืช
โรคพืช
จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีปัจจัย 3 ประการคือ มีพืช (host plant) มีเชื้อโรค (pathogens) ซึ่งได้แก่ เชื้อรา (fungus, pl. = fungi)  แบคทีเรีย (Bacteria)  ไวรัส (virus) ไส้เดือนฝอย  (nematode)  มายโคพลาสมา หรือไฟโตพลาสมา (Mycoplasma or Phytoplasma) ซึ่งสามารถจะพัฒนาการทำให้เกิดอาการของโรคได้ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คืออุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะ และระยะเวลาที่เหมาะสม อนึ่งเชื้อโรคในที่นี้หมายถึงแต่เชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคกับพืชเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโรคพืชที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต ซึ่งเป็น โรคพืชที่ไม่มีการติดเชื้อ (Non-infectious diseases) เช่นการขาดปุ๋ย การขาดธาตุอาหารรองบางตัว หรือการมีธาตุหารรองดังกล่าวมากเกิน สภาพดินที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป สภาพอากาศที่ร้อนจัด หรือหนาวจัด ตลอดจนความชื้นและแสงที่มากเกินไป น้อยเกินไป การขาดอ็อกซิเจน การเกิดมลภาวะ ล้วนส่งผลให้พืชเจริญเติบโตผิดปรกติ โรคพืชในที่นี้ไม่รวมถึงโรคที่เกิดกับแมลง สัตว์และมนุษย์
Link to A Chcecklist of Common Plant Diseases of Economic Importnce in Thailand.
___________
_______________________
แบ่งปันข้อมูลจาก: หนังสือโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ พิมพ์ครั้งที่ 3 (พิสุทธิ์ เอกอำนวย, 2553) สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่ เจ้าของและผู้พิมพ์โฆษณา 592 หน้า

Sulfur used in agriculture คำแนะนำในการใช้สารกำมะถันเม็ดละลายน้ำในการเกษตร

citrus.jpgsulfurwg.jpg
         Sulfur is a non-systemic contact and protectant fungicide with secondary
acaricidal activity. Sulfur provides for a better fruit appearing in apple and other stone fruits, longan and sapodilla plum. It is also used as a fertilizer or soil amend-ment for reclaiming alkaline soils. It is used in rice fields in Bangladesh so which enable increasing photosynthesis and of course the rice yields. Sulfur compatible with other products is considered good. Numerous mixed products with insecticides and fungicides are manufactured. For reasons of phytotoxicity, mixing sulfur with oils should be avoided. 
คำแนะนำในการใช้สารกำมะถันเม็ด กำมะถันผงละลายน้ำ            
       
กำมะถันชนิดเม็ดละลายน้ำ (
WG) มีการละลายน้ำที่ดีกว่าชนิดผง (WP)  ทั้งสองสูตรมีคุณสมบัติในการป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดใช้เป็นสารกำจัดไร เป็นธาตุอาหารรอง และสารปรับปรุงดิน เป็นต้น พอสรุปประโยชน์และการใช้ได้ดังนี้        
      1. ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราแป้ง (powdery mildew) และใบจุด และราสนิม ในพริก ถั่วฝักยาว ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และ ไม้ผล เช่นในเงาะ  มะขามหวาน มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในองุ่นที่ปลูกในยุโรป 
     
2. มีส่วนช่วยในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก ในพริก และถั่วฝักยาว ไรแดงแอฟริกัน ไรเหลืองส้ม ไรสนิมในส้ม และทุเรียน ไร กำมะหยี่ในลิ้นจี่ และไรกระเทียมที่มักติดมากับหัวกระเทียมที่ปลูก
     
3. ใช้เป็นธาตุอาหารเสริมในไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกและไม้ประดับ เป็นต้น กำมะถันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ซึ่งมีส่วนทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
     
4. ใช้ปรับปรุงดินในนาข้าว มีการใช้ในปริมาณมากในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการดูดซึมธาตุอาหารหลักดีขึ้นเมื่อมีการใช้กำมะถันฉีดพ่นเพื่อเป็นตัวช่วย ทำให้ธาตุอาหารหลักถูกปลดปล่อย และนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ทำให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น 
      5. การใช้พ่นในสวนส้มหลังจากการตัดแต่งกิ่ง เพื่อช่วยกำจัดสปอร์ของเชื้อราที่ตกค้างอยู่ในไร่ ช่วยให้ปัญหาของโรคราน้อยลง ในฤดูปลูกถัดไป 
      6. สารกำมะถันที่ฉีดพ่นในไม้ผลที่กำลังติดลูกประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยว เช่นลำไย ละมุด พุทรา ลองกอง และแอปเปิล เป็นต้น ช่วยทำให้ผิวของผลไม้ที่เก็บเกี่ยวสวยงาม ขายได้ราคาดีขึ้น และมีส่วนช่วยให้เก็บรักษาผลไม้ได้นานขึ้น 

ข้อระวังในการใช้กำมะถัน 
        
ห้ามใช้ผสมกับสารที่เป็นน้ำมัน (
oil) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในพืชที่อ่อนไหวต่อสารเคมีต่างๆ โดยเฉพาะพืชตระกูลแตง แตงกวา ที่กำลังแตกใบอ่อน เพราะถ้าอัตราการใช้สูงเกินไป และพ่นสารในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดจะเกิดใบไหม้ได้ ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการผสมกับสารอื่นๆ หลายๆ ชนิด อัตราการใช้ปกติใช้ 1.5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ในการป้องกันกำจัดเชื้อราแป้ง เป็นธาตุอาหารเสริม ในผลไม้ใกล้เก็บเกี่ยว และการปรับปรุงดิน ส่วนการใช้เพื่อป้องกันกำจัดไรขาวพริก และไรอื่นๆ ในพริก ส้ม และทุเรียน สามารถใช้ในอัตราที่สูง 3-4 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตรได้ โดยยังไม่มีความเป็นพิษที่ปรากฏต่อพืชทั้งสามชนิด ส่วนการนำไปใช้ในพืชอื่นควรศึกษาอัตราการใช้เพิ่มเติม  
78-sulfurins.jpg
การใช้สารกำมะถันในอัตรา
1.5 กรัมต่อลิตร พ่นในนาข้าว ช่วยในการปรับปรุงดินในเวียดนามและบังคลาเทศ ช่วยทำให้ธาตุอาหารหลักถูกปลดปล่อยให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
_______________________
แบ่งปันข้อมูลจาก: หนังสือโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ พิมพ์ครั้งที่ 3