Category Archives: Lepidoptera-Moth Photos of the Month ภาพผีเสื้อม้อธ

#95 The Dark Marked Ambulyx, Ambulyx sericeipennis agana, Moth photos for July 2015 ผีเสื้อจรวดน้ำตาลลายเข้ม ผีเสื้อกลางคืนของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

Ambulyx sericeipennis agana (Jordan, 1929)
Sphingidae : Lepidoptera
Adult female wingspan about 110 mm, body and wings yellowish-brown, with darker markings than other Ambulyx spp. Abdomen with a thin mid dorsal line. Distribution is from NW India, Nepal, China, Korea to Japan, Thailand to Java and Luzon. Photos have been taken at early night from Phu Reua N.P., Loei on 6 July 2013.
ผีเสื้อจรวดน้ำตาลลายเข้ม  เพศเมียมีปีกกว้างประมาณ 110 มิลลิเมตร ลำตัวและปีกมีสีเหลืองอ่อนปนน้ำตาล มีแถบลายสีเข้มที่ค่อนข้างเข้มกว่าผีเสื้อในสกุลเดียวกัน มีขีดที่กลางท้องด้านบนเส้นบางๆ มีหลายชนิดย่อย เขตแพร่กระจายของผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้พบในอินเดีย เนปาล จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย ลงไปถึงเกาะชวาและเกาะลูซอน ภาพตัวเต็มวัยเพศเมียที่เพิ่งออกจากดักแด้จากอช. ภูเรือ เลยเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556
DSC_1456 DSC_1457 DSC_1458 DSC_1460

#94 The White-man-faced Pink-bodied Tiger-moth, Spilosoma eldorado, Moth Photos for June 2015 ผีเสื้อลายเสือหน้าขาวท้องชมพู ผีเสื้อกลางคืนของเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

 DSC_0565n DSC_0566nDSC_0541n
Spilosoma eldorado
(Rothschild, 1910)
Arctiidae : Lepidoptera
Type locality: India, Khasia Hills.
Occurrence in Thailand: Mae Hong Son, Nakhon Ratchasima and Wiang Pa Pao, Chiang Rai. The Adult male with wingspan about 33-38 mm, a variable species. Head, thorax and wings creamy to yellowish, abdomen is pink with black spots, while at rest the black spots on fire-wings laid out like as a man-faced. It was attracted by light at night.
แมลงต้นแบบพบที่อินเดีย ในประเทศไทยมีรายงานการพบที่แม่ฮ่องสอน และนครราชสีมา ผู้เขียนได้ภาพชุดนี้มาจากเวียงป่าเป้า เชียงราย ผีเสื้อบินเข้าหาแสงไฟฟ้าในเวลากลางคืน เพศผู้มีปีกกว้าง 33-38 มิลลิเมตร ค่อนข้างผกผันในขนาด ส่วนหัว อกและปีกมีสีครีมถึงสีเหลืองอ่อน ท้องมีสีชมพูมีจุดดำ จุดดำบนปีกคู่หน้าเมื่อเวลาเกาะหุบปีก จะเรียงเป็นรูปหน้าคน

#93 Pink Tiger-moth, Amerila astreus, Moth Photos for May 2015 ผีเสื้อลายเสือสีชมพู ผีเสื้อกลางคืนของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘


Pink Tiger-moth
Amerila
astreus (Drury, 1773) Arctiidae : Lepidoptera 
Wingspan 60-68 mm. Sexes similar the female is larger. Head and thorax white marked with pink and black, abdomen pink. Fore-wing white with brown patches at cell-end and at apical; hind-wing white, not produced at tornus as in the other related species, Amerila osmissa. Abdomen and legs are pink coloring.
Amerila astreus is found from the Oriental region including India to New Guinea, very common and widely distributed in Southeast Asia. In Thailand rather common almost everywhere, the photos were from Kao Soi Dao, Chanthaburi and Wiang Pa Pao, Chiang Rai.

ผีเสื้อลายเสือสีชมพู เป็นผีเสื้อกลางคืนวงศ์ผีเสื้อลายเสือ ขนาดปีกกว้าง 60-68 มิลลิเมตร ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน แต่เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนหัวและอกขา แต้มชมพูและดำ ปีกคู่หน้ามีสีขาว มีแถบสีน้ำตาลตรงปลายเซลล์ปีก และปลายปีก ปีกคู่หลังมีสีขาว ที่มุมปีกล่างไม่ยื่นยาวออกเหมือนแกชนิดหนึ่งซึ่งคล้ายกัน ส่วนท้องและขามีสีชมพู
ผีเสื้อลายเสือสีชมพูมีเขตแพร่กระจายในซีกโลกตะวันออกรวมทั้งอินเดียถึงนิวกินี้ เป็นผีเสื้อกลางคืนที่หาง่ายมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วไปแทบทุกแห่ง ภาพมาจากเขาสอยดาว จันทบุรี และเวียงป่าเป้า เชียงราย

#92 Elwes’ pink-and-green hawkmoth, Anambulyx elwesi, Moth photos for April 2015. ผีเสื้อจรวดเขียวคล้ำโคนชมพู ผีเสื้อกลางคืนของเดือนเมษายน ๒๕๕๘


Anambulyx elwesi
(Druce, 1882)
Sphingidae : Lepidoptera

Ambulyx elwesi
Druce, 1882, Entomologist’s mon. Mag. 19: 17. Type locality: [India, West Bengal,] Darjiling [Darling].
Wingspan: 100mm. Forewing upperside with distal two-thirds dark and proximal one-third green (turning brown in a humid atmosphere) and much paler. Hindwing upperside with deep pink basal area. Distribution: Northeast India, North Thailand and North Vietnam.

ผีเสื้อจรวดเขียวคล้ำโคนชมพู ทั้งสองเพศคล้ายกันแต่เพศเมียมีลำตัวใหญ่กว่า ขอบปีกคู่หน้ามลกว่า ปีกกว้างประมาณ 110 มิลลิเมตร ปลายปีกคู่หน้าประมาณสองในสามมีสีเขียวคล้ำเกือบดำที่ใกล้ฐานมีสีเขียวจางอาจจะเปลี่ยนเป็นเขียงอ่อนปนน้ำตาลค่อนข้างจางในเขตที่มีความชื้นสูง ปีกคู่หลังมีสีชมพูเข้มที่โคนปีก เขตแพร่กระจาบพบทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ทางเหนือของไทยและทางเหนือของเวียดนาม

#91. The Green-eyed Salassa, Salassa thespis, moth photos for March 2015 ผีเสื้อยักษ์ที่สูงจุดตาเขียว ผีเสื้อกลางคืนของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘


Salassa thespis
(Leech, 1890)
Saturniidae : Lepidoptera

The Green-eyed Salassa is an uncommon highland species of saturniid moths. Wingspan in male 121-139 mm, female 128-136 mm. Ground color on body and wings of the male is orange brown, darker green-brown in female especially the discal band of both wings. Eye-spotted on both wings marked with green. The larva is smooth green, darker green at lower side. The spiracle­s are inside yellowish spots. Distribution: Myanmar, Thailand and China (Shanxi, Fujian and Hubei). Piratana and Lampe recorded from Chiang Mai. The female photo I took from Phu Luang, Loei. Reference: Pinratana, A. and R. Lampe. 1990. Moths of Thailand Vol. One, Saturniidae. 

ผีเสื้อยักษ์ที่สูงจุดตาเขียว เป็นผีเสื้อยักษ์ขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ พบในเขตภูเขาสูง ปีกกว้าง­ 121-139 มิลลิเมตรในเพศผู้ และ 128-136 มิลลิเมตรในเพศเมีย สีพื้นที่ลำตัวและปีกน้ำตาลอมส้มในเพศผู้ และสีเข้มกว่าในเพศเมียโดยเฉพาะแถบตรงกลางใกล้ขอบปีกทั้งสองคู่ จุดตามีสีเขียวในปีกทั้งสองคู่ ตัวอ่อนเป็นหนอนสีเขียวผิวเรียบ ด้านล่างมีสีเขียงเข้ม จุดสีเหลืองข้างลำตัวล้อมรอบรูหายใจซึ่งเรียงเป็นแถวด้านข้าง เขตแพร่กระจาย พบในเมียนม่าร์ ไทย และจีนแถบจังหวัดชานสี ฟูเจียนและ ฮูไบ ภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์และ รูดอล์ฟ แลมเป้ รายงานการพบจากเชียงใหม่ ผู้เขียนถ่ายภาพเพศเมียมาจากภูหลวง เลย ตัวอย่างถูกเก็บรักษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย