Category Archives: Lepidoptera-Moth Photos of the Month ภาพผีเสื้อม้อธ

#94. Pink Tiger-moth, Amerila astreus, Moth Photos for May 2015 ผีเสื้อลายเสือสีชมพู ผีเสื้อกลางคืนของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

 


Pink Tiger-moth
Amerila
astreus (Drury, 1773) Arctiidae : Lepidoptera
Wingspan 60-68 mm. Sexes similar the female is larger. Head and thorax white marked with pink and black, abdomen pink. Fore-wing white with brown patches at cell-end and at apical; hind-wing white, not produced at tornus as in the other related species, Amerila osmissa. Abdomen and legs are pink coloring.
Amerila astreus is found from the Oriental region including India to New Guinea, very common and widely distributed in Southeast Asia. In Thailand rather common almost everywhere, the photos were from Kao Soi Dao, Chanthaburi and Wiang Pa Pao, Chiang Rai.

 

ผีเสื้อลายเสือสีชมพู เป็นผีเสื้อกลางคืนวงศ์ผีเสื้อลายเสือ ขนาดปีกกว้าง 60-68 มิลลิเมตร ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน แต่เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนหัวและอกขา แต้มชมพูและดำ ปีกคู่หน้ามีสีขาว มีแถบสีน้ำตาลตรงปลายเซลล์ปีก และปลายปีก ปีกคู่หลังมีสีขาว ที่มุมปีกล่างไม่ยื่นยาวออกเหมือนแกชนิดหนึ่งซึ่งคล้ายกัน ส่วนท้องและขามีสีชมพู
ผีเสื้อลายเสือสีชมพูมีเขตแพร่กระจายในซีกโลกตะวันออกรวมทั้งอินเดียถึงนิวกินี้ เป็นผีเสื้อกลางคืนที่หาง่ายมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วไปแทบทุกแห่ง ภาพมาจากเขาสอยดาว จันทบุรี และเวียงป่าเป้า เชียงราย

 

#93. Elwes’ pink-and-green hawkmoth, Anambulyx elwesi, Moth photos for April 2015. ผีเสื้อจรวดเขียวคล้ำโคนชมพู ผีเสื้อกลางคืนของเดือนเมษายน ๒๕๕๘

 


Anambulyx elwesi
(Druce, 1882)
Sphingidae : Lepidoptera

Ambulyx elwesi
Druce, 1882, Entomologist’s mon. Mag. 19: 17. Type locality: [India, West Bengal,] Darjiling [Darling].
Wingspan: 100mm. Forewing upperside with distal two-thirds dark and proximal one-third green (turning brown in a humid atmosphere) and much paler. Hindwing upperside with deep pink basal area. Distribution: Northeast India, North Thailand and North Vietnam.

 

ผีเสื้อจรวดเขียวคล้ำโคนชมพู ทั้งสองเพศคล้ายกันแต่เพศเมียมีลำตัวใหญ่กว่า ขอบปีกคู่หน้ามลกว่า ปีกกว้างประมาณ 110 มิลลิเมตร ปลายปีกคู่หน้าประมาณสองในสามมีสีเขียวคล้ำเกือบดำที่ใกล้ฐานมีสีเขียวจางอาจจะเปลี่ยนเป็นเขียงอ่อนปนน้ำตาลค่อนข้างจางในเขตที่มีความชื้นสูง ปีกคู่หลังมีสีชมพูเข้มที่โคนปีก เขตแพร่กระจาบพบทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ทางเหนือของไทยและทางเหนือของเวียดนาม

 

#92. The Green-eyed Salassa, Salassa thespis, moth photos for March 2015 ผีเสื้อยักษ์ที่สูงจุดตาเขียว ผีเสื้อกลางคืนของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

 


Salassa thespis
(Leech, 1890)
Saturniidae : Lepidoptera

The Green-eyed Salassa is an uncommon highland species of saturniid moths. Wingspan in male 121-139 mm, female 128-136 mm. Ground color on body and wings of the male is orange brown, darker green-brown in female especially the discal band of both wings. Eye-spotted on both wings marked with green. The larva is smooth green, darker green at lower side. The spiracle­s are inside yellowish spots. Distribution: Myanmar, Thailand and China (Shanxi, Fujian and Hubei). Piratana and Lampe recorded from Chiang Mai. The female photo I took from Phu Luang, Loei. Reference: Pinratana, A. and R. Lampe. 1990. Moths of Thailand Vol. One, Saturniidae. 

 

ผีเสื้อยักษ์ที่สูงจุดตาเขียว เป็นผีเสื้อยักษ์ขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ พบในเขตภูเขาสูง ปีกกว้าง­ 121-139 มิลลิเมตรในเพศผู้ และ 128-136 มิลลิเมตรในเพศเมีย สีพื้นที่ลำตัวและปีกน้ำตาลอมส้มในเพศผู้ และสีเข้มกว่าในเพศเมียโดยเฉพาะแถบตรงกลางใกล้ขอบปีกทั้งสองคู่ จุดตามีสีเขียวในปีกทั้งสองคู่ ตัวอ่อนเป็นหนอนสีเขียวผิวเรียบ ด้านล่างมีสีเขียงเข้ม จุดสีเหลืองข้างลำตัวล้อมรอบรูหายใจซึ่งเรียงเป็นแถวด้านข้าง เขตแพร่กระจาย พบในเมียนม่าร์ ไทย และจีนแถบจังหวัดชานสี ฟูเจียนและ ฮูไบ ภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์และ รูดอล์ฟ แลมเป้ รายงานการพบจากเชียงใหม่ ผู้เขียนถ่ายภาพเพศเมียมาจากภูหลวง เลย ตัวอย่างถูกเก็บรักษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

#91. Fida Eutellline Moth, Anuga fida, Moth photos for February 2015 ผีเสื้อเทาเล็กหน้าคน ผีเสื้อกลางคืนของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 


Anuga fida
Swinhoe, 1902
Superfamily: Noctuoidea
Family: Noctuidae, Subfamily: Euteliinae

 

Fida Eutellline moth, a small gray man-faced moth of Subfamily Euteliinae, Family Noctuidae. The forewings are rather elongate, hindwings are rounded and short. Both sexes are similar. Body and wings are dark gray with fine bright hairs of light gray in contrasting with dark gray and black. Photos have been taken from highlands at Wiang Pa Pao, Chiang Rai, 16.i.12. The first record from Thailand was from Hala-Bala, Narathiwat, 23.viii.03. Distribution: Thailand, Malaysia, Sumatra and Borneo.

ผีเสื้อเทาเล็กหน้าคน เป็นผีเสื้อกลางคืนวงค์หนอนกระทู้ ในวงศ์ย่อย Eutellinae มีปีกคู่หน้าค่อนข้างยาว ส่วนปีกคู่หลังขอบกลมและสั้น ทั้งสองเพศมีลักษณะคล้ายกัน ลำตัวและปีกมีสีเทาเข้ม มีขนละเอียดสีเทาจางตัดกับสีเทาเข้มและสีดำ ภาพจากเขตที่สูงที่เวียงป่าเป้า เชียงราย เป็นแมลงที่มีรายการพบครั้งแรกในไทยที่ฮาลาบาลา นราธิวาส มีเขตแพร่กระจายในประเทศไทย มาเลเซีย เกาะสมาตราและและบอร์เนียว

 

#90. Continental Lichened Moth, Donda continentalis, Moth Photos for Jan. 2015

 

ผีเสื้อหนอนกระทู้ลายตะไคร่ ผีเสื้อกลางคืนของเดือนมกราคม ๒๕๕๘


Donda continentalis Behounek, Han & Kononenko, 2012
The Oriental Dyopsinae genus Donda Moore, 1882 is revised. The type-species of the genus-Donda eurychlora (Walker, 1858) is recognized as a complex of species. Donda continentalis has been described from Thailand, China, and Vietnam. Recorded from Thailand including Chiang Mai, Nan, Phayao, Sakon Nakhon, Kanchanaburi, Chanthaburi and Nahon Nayok.
Continental Lichened Moth is a noctuid moth, medium sized, wingspan about 40 mm, fore-wings brown marked with green like lichens or moss except the apical, tornal and crosstal areas near the base. One of the beautiful moths selected to be the moth photos for January 2015.
References: Kononenko & Pinratana 2005: 135, Pl. 39:9 (Donda eurychlora); Kononenko & Pinratana 2013: 276, Pl. 37:15 (Donda continentalis)

 

ผีเสื้อหนอนกระทู้ลายตะไคร่ เป็นผีเสื้อหนอนกระทู้ขนาดกลาง มีปีกกว้างประมาณ ๔๐ มิลลิเมตร ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาล มีลายสีเขียวคล้ายตะไคร่ยกเว้นส่วนปลายปีก มุมปีกล่างและขอบปีกด้านหน้าบริเวณใกล้โคนปีก เป็นผีเสื้อกลางคืนที่สวยแปลกที่ได้ถูกเลือกมาเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวเด่นของเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เขตแพร่กระจายพบในไทย จีนและเวียดนาม ในประเทศไทยมีรายงานการพบที่เชียงใหม่ น่าน พะเยา สกลนคร กาญจนบุรี จันทบุรี และนครนายก