Dundubia oopaga (Distant, 1881) from Chiang Mai, Thailand จั๊กจั่นปีกใสสีเขียวขี้ม้าขอบหน้าดำ จากเชียงใหม่

I’m going to move all posts to a new website, please visit:
www.siaminsectzoo.com

DSC_0462FW
DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0044
The  frist described was from Myanmar. Boulard encountered for the first time in Ranong, then Suratthani and also the north. I took these photos from Botanical Garden, Mae Rim, Chiang Mai on 15 September 2012. The adult male has bluish-green mixed with brown,with a black stripe along the side of clypeus and parasagittal black at mid pronotum. Eyes  are reddish brown. Operculum  is greenish, wide spoon-shaped, long almost reach the end of abdomen. It considered to be a noisy species.
จั๊กจั่นปีกใสสีเขียวขี้ม้าฝาปิดรูปช้อนยาว แม้ว่าจะมีการตั้งชื่อครั้งแรกจากเมียนมาร์ แต่มีการระบุชัดเจนว่าพบในประเทศสยามในอดีต ดร.บูลาร์ดพบโดยบังเอิญครั้งแรกจากระนอง ต่อมาจากสุราษฏร์และพบทางเหนือด้วย ผู้เขียนพบบินมาเล่นไฟที่สวนพฤกษศาสตร์ แม่ริม เมื่อ 15 กะนยายน 2555 เป็นจั๊กจั่นปีกใสโดยตลอดแทบไม่มีจุดดำ  ตัวเต็มวัยเพศผู้มีสีน้ำเงินอ่อนปนเขียวและน้ำตาล ดูแล้วเหมือนสีเขียวขี้ม้า ที่ส่วนหน้าของหัวจากตาไปทางข้างมีสีสีดำ และที่อกปล้องแรกมีรูปลิ่มขอบดำ ตารวมมีสีน้ำตาลแดง ฝาปิดช่องทำเสียงมีสีเขียวอ่อน รูปช้อนยาวเกือบถึงปลายท้อง เป็นจั๊กจั่นขนาดกลางที่ส่งเสียงดังมาก

A checklist of lanternflies or fulgorids, FULGORIDAE from Thailand บัญชีรายชื่อจั๊กจั่นงวง หรือจักจั่นงวงที่พบจากประเทศไทย

A checklist of lanternflies or fulgorids, FULGORIDAE from Thailand บัญชีรายชื่อจั๊กจั่นงวง หรือจักจั่นงวงที่พบจากประเทศไทย

Family Fulgoridae  จั๊กจั่นงวง (Lanternflies, fulgorids)
1. Subfamily Aphaeninae
1.1 Tribe
Aphaenini
– Aphaena atomaria Weber  จักจั่นงวงกุดปีกหลังแดง Red Hindwing Hornless Lanternfly
aphaena-aurantia.jpg
Aphaena aurantia (Hope), 1840 Green and Yellow Hornless Lanternfly จั๊กจั่นงวงกุดเขียวเหลือง
Aphaena discolor nigrotibiata Schmidt, 1906 Variable Hornless Lanternfly จั๊กจั่นงวงกุดหลากสี
– Aphaena najas (Schmidt), 1906 Greenish Hornless Lanternfly จั๊กจั่นงวงกุดเขียวมรกตจาง     
Aphaena submaculata (Hope, 1840) White and Red Hornless Lanternfly จั๊กจั่นงวงกุดขาวและแดง 
kalidasa-nigromaculata2.jpg
Kalidasa nigromaculata (Gray, 1832) Stick-horned Lanternfly จั๊กจั่นงวงกิ่ง
penithicodes-atomaris1.jpg
Penthicodes atomaris (Weber, 1801) Common-red Angus Lanternfly ไก่ดินปีกหลังแดงธรรมดา
Penthicodes bimaculata (Schmidt, 1905)  Dark-bicolor Angus Lanternfly ไก่ดินสองสีเข้ม
Penithicodes caja (Walker, 1851) Pinkish-orange Angus Lanternfly ไก่ดินสีชมพูส้ม
Penthicodes pulchella (Guérin-Méneville, 1838)  Chinese-red Angus Lanternfly ไก่ดินแดงจีน
penithicodes-variegata.jpg
Penithicodes variegata (Guérin-Méneville, 1829) Red-based Angus Lanternfly ไก่ดินโคนปีกหลังแดง
Les-Krung-ChingN
Scamandra rosea varicolor [Nakhon Si Thammarat]

2. Subfamily Fulgorinae
2.1 Tribe
Fulgorini  
Fulgora nigrirostris Butler, 1874 
2.2 Tribe Laternariini
 
 pyrops-astarte1.jpg(orange form)pyrops-astarte4.jpg(white form)
– Pyrops astarte (Distant, 1914) Albino Lanternfly จั๊กจั่นงวงสีเผือก
pyrops-candelaria2.jpg
– Pyrops candelarius (Linnaeus, 1758) often misspelled “candelaria”, distributed in Laos and Thailand, a variation species with various colored forms. longan lanternfly จั๊กจั่นงวงลำไย
pyrops-clavata3.jpg
Pyrops clavata mizunumia (Satô & Nagai, 1994) Pale Big-head Lanternfly จั๊กจั่นงวงหัวโตสีจาง
Pyrops clavata clavata (Westwood, 1839) Dark Big-head Lanternfly จั๊กจั่นงวงหัวโตสีคล้ำ
Pyrops-ducalis-Trat
Pyrops ducalis (Stål, 1863) Yellow-red-horned Lanternfly จั๊กจั่นงวงเหลืองแดง
ชัยวัฒน์ ตั้งประดิษฐ์
– Pyrops karenia
(Distant, 1891) Karen Horned Lanternfly จั๊กจั่นงวงกะเหรี่ยง
 –  Pyrops lathburii (Kirby, 1818) ?
Pyrops oculata (Westwood, 1839) ? Khao Sok
fulgorid-orange.jpg
Pyrops peguensis (Schmidt, 1911) Pinkish Hindwinged Lanternfly จั๊กจั่นงวงปีกหลังชมพู
pyrops-pyrorhynchatui.jpg
Pyrops pyrorhyncha Burmeister, 1845  Mottled Lanternfly จั๊กจั่นงวงลายใต้
pyrops-spinolae2.jpg
Pyrops spinolae (Westwood, 1842) Dark-horned Laternfly  จักจั่นงวงดำ
pyrops-viridirostrisks.jpg
Pyrops viridirostris (Westwood, 1848) Bluish-green-horned Laternfly จักจั่นงวงฟ้าอมเขียว
saiva-bullata3.jpg
Saiva bullata (Distant, 1891)  Bicolor-spot Bluebasal Lanternfly จั๊กจั่นงวงฟ้าจุดสองสี
Saiva cardinalis (Butler, 1874) Green and Red Lanternfly จั๊กจั่นงวงเขียวปีกหลังแดง
Saiva gemmata (Westwood, 1848) Yellow-spot Bluebasal Lanternfly จั๊กจั่นงวงโคนฟ้าจุดเหลือง
saiva-itoi.jpg
Saiva itoi (Sato & Nagai), 1994  Green and yellow lanternfly จั๊กจั่นงวงเขียวปีกหลังเหลือง
2.3 Tribe Zannini

z-nobilis2.jpg
Zanna nobilis (Amyot & Serville, 1843)  Black-raised-spot Long-lanternfly จั๊กจั่นงวงยาวจุดนูนดำ
zanna-terminalis2.jpg
Zanna terminalis (Gerstaecker, 1895)  Grayish-white Long-lanternfly จั๊กจั่นงวงยาวสีขาวเทา

3. Subfamily Poiocerinae
3.1 Tribe Poiocerini
Polydicta nobilis Westwood
Poldictya tricolor (Westwood, 1845)  
dsc_0071.jpg
– Polydictya uniformis
  
 

Platylomia stasserae Boulard, 2005 จั๊กจั่นใหญ่เส้นดำ จากสะแกราช

Sakaerat-28v14-f-11-(2) Sakaerat-28v14-f-11-(6) Sakaerat-28v14-f-11-(7)
A large hyaline winged cicada, wingspan in female specimen from Sakaerat 11.8 cm with peculiar black postdiscal line on fore-wing and a black dorsal band at the middle of head and prothorax ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้วผมได้เก็บตัวอย่างจั๊กจั่นใหญ่เส้นดำตัวเมียมา 1 ตัวจากสะแกราช น่าเสียดายที่ไม่ได้ตัวผู้มาด้วย ซึ่งเพศผู้มีแผ่นปิดช่องทำเสียงด้านข้างที่ค่อนข้างยาว เป็นจั๊กจั่นปีกใสที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เพิ่งมีการตั้งชื่อเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมานี้เองจากประเทศไทย มีเส้นดำที่กลางปีกคู่หน้าค่อนข้างแปลกเกือบเป็นแนวเส้นตรงและมีเส้นดำตรงกลางผ่านส่วนหัวและอกปล้องแรก

Chremistica inthanonensis (Boulard, 2006) จั๊กจั่นท้องขีดขาวอินทนนท์

PongkraiFW
Chremistica inthanonensis  has been described by Boulard in 2006 based on specimens from Doi Inthanon, Huai Kaeo Village in Chiang Mai and also from Lampang. I have taken this photo from  Pong Krai, Mae Rim, Chiang Mai. จั๊กจั่นท้องขีดขาวอินทนนท์ จากโป่งไคร้ แม่ริม เชียงใหม่ จั๊กจั่นชนิดนี้มีรายงานการพบจากดอยอินทนนท์ ห้วยแก้ว และลำปาง